Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. Du kan se på kartan och läsa i texten vilka vägarbeten som nu är aktuella.

Del av Rombergsgatan avstängd

Det är sträckan mellan Malins väg och Torgbacken som stängs av från den 7 februari för att vi ska kunna laga en vattenläcka. Arbetet kommer att pågå några dagar men vi kan inte ge exakt besked om när trafiken kan köra där igen. 

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.