Ansök till Svenska för invandrare (Sfi)

Svenskaundervisning för invandrare (Sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Fyll i blanketten och skicka den sedan till:
Komvux 
Box 921
745 25 Enköping


If you have any questions concerning an application for SFI, you can call 0171-62 54 04 or send an e-mail to expedition.komvux@enkoping.se