Hitta kommunhus och förvaltningar

Här hittar du besöks- och telefontider samt kontaktuppgifter till Enköpings kommuns förvaltningar.

Kommunhuset

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kungsgatan 42, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

Postadress:
745 80 Enköping

I Kommunhuset sitter nu endast kontaktcenter och ytterligare ett par delar av serviceförvaltningen, samt miljö- och byggnadsförvaltningen. De flyttar ut under våren till nya lokaler, och då kommer Kommunhuset vara tomt.

I Kommunhuset sammanträder även kommunfullmäktige och de flesta politiska nämnderna, men även deras sammanträden kommer flytta ut under våren.

Parkering

Det finns besöksparkeringar vid kommunhuset. Där kan du stå med bilen om du skriver upp ditt registreringsnummer i kommunhusets reception. Det går även bra att stå på Enavallens parkering. Då krävs inte att du skriver upp dig i receptionen.

Kollektivtrafik

Du kan åka buss till Kommunhuset från bland annat Enköpings station, Strängnäs och Uppsala med Upplands Lokaltrafik (UL). Hållplatsen heter Kommunhuset (Enköping). Tidtabeller och avgångar hittar du hos UL.

UL:s webbplats

Faktureringsadress

Enköpings kommun
Beställnings-ID xxxxxxx, förvaltning/avdelning
Box 924
745 25 Enköping

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag. Kommunledningskontoret tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Adress:
Kungsgatan 42, 745 36 Enköping

Förvaltningen sitter nu på tre olika ställen:

  • Gnejsgatan 8 (HR-avdelningen)
  • Linbanegatan 8
  • Linbanegatan 12 (bland annat kommunledningen).

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Förvaltningschef

Kommundirektör
Peter Lund
peter.lund@enkoping.se

Organisation

Ekonomi
Ekonomichef
Paula Hautala
paula.hautala@enkoping.se

HR (Human Rescources)
HR-chef
Håkan Sandberg
hakan.sandberg@enkoping.se

Kansli och stab
Kansli- och stabschef
Linda Landin
linda.landin@enkoping.se

Kommunikation
Kommunikationschef
Cecilia Toresäter
cecilia.toresater@enkoping.se

Utveckling
Utvecklingschef
Christin Tjärnheden
christin.tjarnheden@enkoping.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar främst utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Förvaltningschef

Magnus Holmberg Muhr
magnus.holmberg.muhr@enkoping.se

Organisation

Bygg
Avdelningschef
Christina Gortcheva
christina.gortcheva@enkoping.se

Kartor och GIS
Avdelningschef
Per Lindblad
per.lindblad@enkoping.se

Miljö
Avdelningschef
Linda Jacobson
linda.jacobson@enkoping.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Förvaltningen ansvarar för:

  • kommunalt vatten och avlopp
  • kommunens fastigheter
  • gator inom tätorterna
  • parkmiljöer
  • måltider för förskola, skola och inom vård och omsorg.

I uppdraget ingår också detaljplanearbete och markberedskap för bostäder och arbetsplatser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Gnejsgatan 8
745 80 Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

E-post:
kommunen@enkoping.se

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Tekniska nämnden
Plex-utskottet

Förvaltningschef

Gunilla Fröman
gunilla.froman@enkoping.se

Organisation

Fastigheter
Fastighetschef
Anders Häggström
anders.haggstrom@enkoping.se

Måltidsservice
Kostchef
Viktoria Grönholm
viktoria.gronholm@enkoping.se

Parker och gator
Park- och gatuchef
Gunilla Eksudd
gunilla.eksudd@enkoping.se

Plan och exploatering
Plan- och exploateringschef
Patrik Holm
patrik.holm@enkoping.se

Stab
Stabschef
Agneta Svensk
agneta.svensk@enkoping.se

Städservice
Städchef
Kent Möller Andersen
kent.moller.andersen@enkoping.se

Utveckling och kommunikation
Utvecklingschef
Frida Magnusson
frida.magnusson@enkoping.se

Vatten och avlopp
VA-chef
Danielle Littlewood
danielle.littlewood@enkoping.se

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kungsgatan 39
745 80 Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Håkan Bergsten
hakan.bergsten@enkoping.se

Organisation

Ekonomi- och löneservice
Avdelningschef
Linda Beijer
linda.beijer@enkoping.se

It- och teleservice
Avdelningschef
Patrik Nyström
patrik.nystrom@enkoping.se

Kundstöd och logistik
Avdelningschef
Martin Hansen
martin.hansen@enkoping.se

Medborgar- och kontorsservice
Avdelningschef
Ewa Schild
ewa.schild@enkoping.se

Kontaktcenter
Avdelningschef
Jonas Irvebrant
jonas.irvebrant@enkoping.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen fattar beslut om socialtjänst, hjälper människor i nöd och förebygger brott.​

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Källgatan 4–6, 749 35 Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)
0171-62 51 00 (mottagning barn och familj)
0171-62 55 20 (mottagning vuxen och försörjningsstöd)

Öppettider och telefontider:
Kommunens kontaktcenter (öppettid och telefontid)
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

Mottagning barn och familj (telefontid)
Måndag klockan 9–11
Tisdag klockan 13.30–15.30
Onsdag klockan 9–11
Torsdag klockan 9–11
Fredag klockan 9–11

Mottagning vuxen och försörjningsstöd (telefontid)
Måndag klockan 9–11 och 15–16
Tisdag klockan 9–11
Onsdag klockan 9–11
Torsdag klockan 9–11
Fredag klockan 9–11

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Socialnämnden

Förvaltningschef

Socialchef
Elisabeth Kántor
elisabeth.kantor@enkoping.se

Organisation

Myndighetsutövning
Enhetschef barn och familj
Agneta Lundin Parskog
agneta.lundin.parskog@enkoping.se

Enhetschef vuxna och försörjningsstöd
Ulrika Björn
ulrika.bjorn@enkoping.se

Öppenvård
Enhetschef barn och familj
Ann-Marie Nilsson
ann-marie.nilsson@enkoping.se

Enhetschef vuxna
Jens Frölander
jens.frolander@enkoping.se

Administration och utveckling
Enhetschef
Eva Karlbaum
eva.karlbaum@enkoping.se

Upplevelseförvaltningen

Upplevelseförvaltningen erbjuder invånarna och turister en mångfald av upplevelser och mötesplatser.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Upplevelsenämnden

Förvaltningschef

Jonas Nyström
jonas.nystrom@enkoping.se

Organisation

Barn och unga
Verksamhetschef
Anna Habbe
anna.habbe@enkoping.se

Idrott och fritid
Verksamhetschef
Lena Lantz
lena.lantz@enkoping.se

Kultur, konst och bibliotek
Verksamhetschef
Nina Halden Rönnlund
nina.halden.ronnlund@enkoping.se

Museum och turism
Verksamhetschef
Linda Karlsberg
linda.karlsberg@enkoping.se

Stab
Stabschef
Camilla Rosenberg
camilla.rosenberg@enkoping.se

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0171-62 50 00

E-post:
kommunen@enkoping.se

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Skolnämnden
Utbildningsnämnden

Förvaltningschef

Frank Stoor
frank.stoor@enkoping.se

Organisation

Förskola
Verksamh​​etschef
Monica Tägtström Bergman
monica.tagtstrom-bergman@enkoping.se

Grundskola
Verksamh​etschef
Anders Härdevik
anders.hardevik@enkoping.se

Gymnasium
Verksamhetschef
Kenny Andersson
kenny.andersson@enkoping.se

Utbildningskontoret
Administrativ chef
Anna Marin
anna.marin@enkoping.se

Vuxenutbildningscentrum
Verksamhetschef
Viveca Ehrning
viveca.ehrning@enkoping.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande.

I Hantverkshuset sitter vård- och omsorgsförvaltningens stab och ledning, avgiftshandläggare, biståndshandläggare, ekonomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och it-stöd.

Du är alltid välkommen om du har en fråga som rör vård och omsorg.

Adress:
Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 8–16
Lunchstängt klockan 12–13

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Tillförordnad förvaltningschef

Iréne Hansson
irene.hansson@enkoping.se

Organisation

Administration
Administrativ chef
Barbara Lundgren
barbara.lundgren@enkoping.se

Bistånd
Verksamhetschef
Agnetha Resin-Fredriksson
agnetha.resin@enkoping.se

LSS, psykiatri och hemtjänst
Verksamhetschef
Agneta Åkesson
agneta.akesson@enkoping.se

Kommunrehab
Verksamhetschef
Sirpa Huisman
sirpa.huisman@enkoping.se

Äldreomsorg
Verksamhetschef
Maria Palm
maria.palm@enkoping.se