Kommun­arkiv

Genom kommunarkivet kan du få tillgång till arkiverade handlingar. Kommunarkivet har ett övergripande ansvar för arkiveringen i kommunen.

Vill du forska om din hembygd, få en kopia på ditt skolbetyg eller är du bara nyfiken i största allmänhet? Då ska du höra av dig till kommunarkivet. Det är slutarkiv för förvaltningarnas handlingar och ger också råd och stöd i frågor om arkivhantering.

Här finns det som kan sägas vara kommunens gemensamma minne: cirka 2 700 hyllmeter handlingar, fotografier, kartor och ritningar från senare delen av 1800-talet och fram till vår tid.

Kommunarkivet ligger i Kommunhuset i Enköping.

Vanliga frågor

Hur får jag tag på mina betyg från grundskolan?

Betygen från grundskolan kommer oftast till kommunarkivet fem år efter att eleven avslutat sin skolgång på respektive skola. Om du vill ta del av ditt betyg skickar du en förfrågan till kommunarkivet genom att ringa kommunväxeln på 0171-62 50 00 eller mejla till kommunen@enkoping.se.

Hur får jag tag på mina betyg från gymnasiet?

Gymnasiebetygen från Westerlundska gymnasiet finns i skolans eget arkiv. Kontakta skolan för att få ditt betyg: Beställ betygskopia

Hur får jag tag på mina betyg från Komvux och SFI?

Betyg från Komvux vuxenutbildningar och utbildning i svenska för invandrare (SFI) kan du beställa genom att söka efter ”betyg” på sidan för e-tjänster och blanketter i förskolan och skolan: E-tjänster och blanketter

Fördjupning

Relaterat