Statistik

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flyttning, byggnationer och pendling inom kommunen.

Du kan söka själv bland kommunens öppna data eller på Statistiska centralbyråns webbplats.

Öppna data är statistik från offentliga organisationer som vem som helst får använda, återanvända och distribuera. Enköpings kommuns öppna data är statistik om kommunens invånare, och du får använda den statistiken på det sätt du vill. Det kostar ingenting så länge det inte kostar kommunen någonting att ta fram datan.

Du kan använda öppen data både som privatperson och företagare, till exempel för att skapa nya tjänster som är bra för invånarna.

Vanliga frågor

Hur många bor i Enköpings kommun?

Den 31 december 2017 hade kommunen 43 797 invånare.

Vid slutet av år 2016 var det 42 988 invånare, det var en befolkningsökning på 1 095 personer sedan 2015.

Var bor invånarna i Enköpings kommun?

Cirka två tredjedelar av invånarna bor i tätorterna Enköping, Haga, Grillby, Bredsand, Skolsta, Fjärdhundra, Örsundsbro, Hummelsta och Lillkyrka.  Ungefär en tredjedel bor på landsbygden.

Vad är skattesatsen i Enköping?

Total skattesats för 2017 är 33,05 procent varav 21,34 procent är skatt till kommunen och 11,71 procent till landstinget.

Fördjupning

Relaterat