Korttidsvistelse barn

Barn och ungdomar med funktions­nedsättning kan vistas några dygn i månaden i en stödfamilj medan de går i förskolan eller skolan som vanligt.

Kommun erbjuder korttids­vistelse för barn och ung­domar under 21 år som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).  Korttidsvistelse kan ges i form av en stödfamilj.  Dessutom har vi två korttidsboenden: Asphagen och Gluggen. På korttidsboende och stödfamilj kan barn och ung­domar vistas några dygn i månaden enligt beslut från kommunen.

Vanliga frågor

Kostar det något?

​Du betalar för maten på Asphagen och Gluggen. För 2018 är beloppet 82 per dygn.

Fördjupning