Utbildningar i demens

"När du börjar ana ugglor i mossen om att det inte står rätt till, anmäl dig till den här kursen” säger en tidigare deltagare.

Våra kurser

Vårens kurser har passerat. Så snart datum är bestämda för hösten lägger vi ut dem här.

Kontakt och anmälan

Kontakta demensteamet för mera information och anmälan till utbildning.

E-post: demensteamet@enkoping.se eller fyll i formuläret nedan.

Telefon: 0171-62 59 33, 62 59 35 eller 62 61 96.

Du behöver fylla i uppgifterna nedan för att vi ska kunna ta ställning till din anmälan till utbildning. Uppgifterna sparas tills utbildningen är genomförd. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem. Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden. Kontakt genom e-post: vardomsorg@enkoping.se. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras. För mer information, gå in på vår hemsida enkoping.se/personuppgifter.