Olika typer av distansutbildning

Distansutbildning kan vara studier på egen hand, med eller utan handledning och fysiska träffar.

Funderar du på att läsa på distans?

Då är det bra att veta att distanskurser passar bäst för dig som redan har god studievana. Eftersom kurserna till stor del består av självstudier, men med viss handledning, behöver du hög motivation och dessutom god självdisciplin. Datavana och internetuppkoppling behöver du också.

Om du läser på distans med handledning håller du kontakten med din lärare via lärplattform, e-post och ibland telefon beroende på vad ni kommer överens om. Det är viktigt att du fullföljer din studieplanering. Du behöver vara aktiv i kursen hela tiden.  

Närdistans på Komvux - gymnasiala kurser

Närdistans innebär att du studerar på egen hand med en lärare som handledare. Kurserna har tre-fyra obligatoriska träffar på Komvux för examinering och i laborativa ämnen även för laborationer. I övrigt sker kommunikation och inlämning av uppgifter via e-post. 

Extern distans på Jensen education - grundläggande kurser, gymnasiala kurser

Kurser som inte finns i Komvux utbud, kan i vissa fall erbjudas på extern distansutbildning, men möjligheterna att läsa på extern distans är begränsade. I första hand prioriteras de som behöver kursen för vidare studier. Kursen är på distans, men varje kurs avslutas med att du skriver prov i Enköping. Provet skrivs på dagtid. I ämnena kemi, fysik, biologi och naturkunskap ingår minst två laborationstillfällen på Jensen Education i Västerås.

OBS! Nu är det för sent att ansöka till sommarkurser. Vårt avtal med utbildningsföretaget Jensen Education upphör den 31 augusti. En upphandling pågår. Vi vet inte när nästa kursstart blir, men troligen i slutet av september. Du kan inte ansöka ännu, då vi inte vet vilket utbildningsföretag som får avtalet. Mer info kommer.

Närdistans på Komvux - Sfi

Du studerar på egen hand och gör de uppgifter som du har fått av din lärare. Varje torsdag, klockan 17 - 20, träffar du din lärare. Ni går igenom dina uppgifter. Du kan ställa frågor och få förklaringar. Du får sedan nya uppgifter till nästa torsdag.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux