Extern distans på Jensen

Komvux har upphandlat distanskurser via utbildningsföretaget Jensen Education.

Kurser som inte finns i Komvux utbud, kan i vissa fall erbjudas på extern distansutbildning, men möjligheterna att läsa på extern distans är begränsade. I första hand prioriteras de som behöver kursen för vidare studier.

Om du vill ansöka till kurser i grundläggande svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik, så behöver du bifoga ett arbetsgivarintyg.

I ämnena kemi, fysik, biologi och naturkunskap ingår minst två laborationstillfällen på Jensen Education i Västerås.

Varje kurs avslutas med att du skriver prov i Enköping. Provet skrivs på dagtid.

Boka tid med en studievägledare för att diskutera dina val av kurser.

Observera att Jensen har en egen kurslitteraturlista.
Kurslitteraturlista för distanskurser på Jensen Education 

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux