Närdistans på Komvux

Vi erbjuder vissa gymnasiala kurser på distans, med några träffar.

Våra kurser under vårterminen 2018 (pdf, 145.7 kB)

Närdistans innebär att du studerar på egen hand, med en lärare som handledare. Ni träffas vid några tillfällen för planering, uppföljning samt hjälp och stöd. Kurserna har tre-fyra obligatoriska träffar på Komvux för examinering och i laborativa ämnen även för laborationer. Om du läser på distans med handledning håller du kontakten med din lärare via lärplattformen Office365, e-post och ibland telefon beroende på vad ni kommer överens om. Det är viktigt att du fullföljer din studieplanering. Du behöver vara aktiv i kursen hela tiden.

Närdistans passar dig som har god studievana och förmåga att med handledning studera på egen hand. Det passar dig som arbetar eller av andra anledningar inte har möjlighet eller vill följa en platsbunden undervisning.

Du behöver ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Du ser i kursutbudet vilka kurser som du kan läsa på närdistans på Komvux.

Info om distansstudier på Komvux (pdf, 260.7 kB)

Mer information om gymnasiala kurser 

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux