Grundläggande kurser

Du kan läsa kurser på grundläggande nivå, som motsvarar grundskolan.

Varje ämne på grundläggande nivå i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk är indelat i fyra delkurser. Om du inte har ett tidigare betyg från en delkurs kommer du att få göra ett nivåtest innan kursstart.

Studietiden kan variera mellan en och fyra terminer.

Du kan även läsa samhällskunskap på grundläggande nivå.

Du som är intresserad av att studera på grundläggande nivå, ta kontakt med våra studievägledare för mer information.

Engelska

Kursen motsvarar grundskolans årskurs 7−9. Du får öva mycket på att tala. Du tränar på att läsa och förstå, och lyssna och uppfatta. Genom skrivövningar kommer grammatiken in som en naturlig del.

Matematik

Här får du lära dig mer matematik för att kunna ta ställning i vardagliga situationer. Det kan till handla om sådana här frågor: hur mycket kostar tröjan egentligen om 30% dras av vid kassan? hur lång tid tar det att köra 5 mil om du håller en hastighet på 90 km/h?

Svenska

För dig som vill förbättra, fördjupa eller skaffa kunskaper i svenska motsvarande högstadiets nivå. Du får träna på främst språkriktighet, skrivande och lästeknik. Grammatik och viss litteraturkunskap ingår.

Svenska som andraspråk

Om du efter avslutade Sfi-studier vill studera mer svenska är det här en lämplig kurs. Du får fortsätta att utveckla din förmåga att använda det svenska språket i tal och skrift. Du lär dig med hjälp av hörövningar och textläsning som följs av diskussioner och skrivuppgifter. Du får även fördjupad kunskap om grammatik och språkriktighet samt större kunskap om det svenska samhället och den svenska kulturen.

Samhällskunskap

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i samhällskunskap, som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala kurser i samhällskunskap. Kursen ger kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra och berör många olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

 

Du kan även läsa samhällsorientering (geografi, historia och religion), naturorientering (biologi, fysik, kemi) och hem- och konsumentkunskap på grundläggande nivå.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå på Skolverkets webbplats

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux