Kurser i ekonomi

Vi erbjuder dessa kurser, på gymnasial nivå, under läsåret.

Företagsekonomi 1

Du lär dig om företagens roll och villkor i samhället, både hur det ser ut idag och hur det har sett ut historiskt. Du får kunskaper om olika typer av företag samt om hur man kan förverkliga en affärsidé genom att starta och driva ett företag. Utöver detta lär dig grundläggande företagsekonomiska begrepp samt en del om lagar och bestämmelser som styr
företag. (100 poäng)

Företagsekonomi 2

Du lär dig om företagens ansvar gällande hållbar utveckling. I denna kurs betonas särskilt metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering. Du får praktiskt lära dig bokföring och bokslut med enkla periodiseringar samt hur du använder relevant teknik som ett redskap i företagsekonomiska sammanhang. (100 poäng)

Privatjuridik

Privatjuridik är en grundkurs i vardagslivets juridik. Kursen ger dig bland annat kunskaper och förmåga att lösa enkla juridiska frågor samt sätta upp och tyda rättsliga handlingar. (100 poäng)

Programhantering

I första hand innehåller kursen hantering av programvara för styrning och administration med affärssystem inom redovisnings-och faktureringsområdet. Programvaran vi valt att använda är Visma Administration 2000. Förutom redovisning och faktureringsfunktioner hanterar programmet hur databaser för lager, leverantörer och kunder skapas och hanteras. Kursen behandlar också hur den digitala tekniken, såsom internet och e-posthantering, används som hjälpmedel inom det valda området. (100 poäng)

Redovisning 1

Kursen ger dig grunderna i bokföring och passar för dig som ska starta företag eller sköta den datorbaserade redovisningen i ett mindre företag. Budgetering, kontering och redovisning av löpande affärshändelser samt enkla bokslut och deklaration ingår. Vi använder programvara från Visma. (100 poäng)

Redovisning 2

Här fördjupar vi kunskaperna i bokföring och redovisning med betoning på datorbaserad redovisning och bokslutsarbete. Stor vikt läggs vid lagstiftning, praxis, värdering och beskattning. Vi använder programvara från Visma och kursen är anpassad till kontoplanen BAS 2012 samt till reglerna i Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. (100 poäng)

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux