Kurser i samhällsvetenskap

Vi erbjuder dessa kurser, på gymnasial nivå, under läsåret.

Historia 1a1

En översikt av de historiska epokerna från forntid till 1700-talet, 1800-talets och 1900-talets industrialisering, demokratiutveckling samt bland annat kolonialism och konflikter. Tolka och värdera historiska källor samt hur historia har använts och används i olika syften (historiebruk). (50 poäng)

Historia 1a2

Kursen bygger på Historia 1a1. Historien studeras utifrån några olika teman i ett längre perspektiv. Ytterligare fördjupning av källkritik och historiebruk. (50 poäng)

Historia 1b

Kursen motsvarar innehållsmässigt Historia 1a1 och Historia 1a2. Se innehållet i dessa kurser. (100 poäng)

Religionskunskap 1

Världsreligionerna, bland annat kristendomen. Jämföra gudssyn och människosyn i olika livsåskådningar samt hur olika grupper tolkar det religiösa budskapet på olika sätt. Olika etiska modeller (hur kan man bedöma vad som är rätt ur moralisk synvinkel) och kunna använda dessa i ett resonemang kring ett moraliskt problem. (50 poäng)

Religionskunskap 2

Vad som kännetecknar nyreligiösa rörelser och jämföra med världsreligionerna. Hur resonerar man i olika samhällsfrågor och vilken roll spelar livsåskådningar för uppfattningen om den egna identiteten. Olika exempel på relationen mellan religion och vetenskap. Fördjupning av etiska teorier och praktisk tillämpning i ett eller flera valda problemområden. (50 poäng)

Samhällskunskap 1a1

Du lär dig om demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. I kursen bearbetas de mänskliga rättigheterna och hur de förhåller sig till stat och individ. Efter kursen ska du ha förmåga att analysera samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp samt kunna kritiskt bearbeta information. (50 poäng)

Samhällskunskap 1a2

Du lär dig om politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Du får kunskap om massmediers och informationsteknikens roll och möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen. Du får fördjupad kunskap i att analysera samhällsfrågor och använda samhällsvetenskapliga begrepp. (50 poäng)

Samhällskunskap 1b

Kursen motsvarar innehållsmässigt Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a2. Se innehållet i dessa kurser. (100 poäng)

Samhällskunskap 2

Du lär dig om nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar samt hur detta har påverkat individer, grupper och samhällsstrukturer. Vi analyserar komplexa samhällsfrågor och tolkar och värderar information från olika medier. (100 poäng)

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux