Kurslitteratur Komvux-kurser

Kurslitteraturen nämns ämnesvis. Först grundläggande kurser, sedan gymnasiala kurser.

Vid varje bok står information om författare, boktitel och ISBN-nummer (ett nummer som underlättar när du ska beställa böcker).

  • Litteraturlista - att skriva ut (uppdatering pågår inför nästa läsår)

Grundläggande engelska

Börjesson med flera: Visions 2, Allt-i-ett bok + cd, 9789121212509

Börjesson med flera: Visions 3, Allt-i-ett bok + cd + facit, 9789121212516

Grundläggande matematik

Danielsson med flera: CordaNova Delkurs 1 och 2, elevbok, ISBN 9789140696175

Danielsson med flera: CordaNova delkurs 3, elevbok, ISBN 9789140696892

Danielsson med flera: Corda 2, upplaga 2, ISBN 9789140683342

Grundläggande svenska

Lengqvist med flera: Svenska för vuxna - handbok, 9789121178720

Lengqvist med flera: Svenska för vuxna – arbetsbok, 9789121178713

Grundläggande svenska som andraspråk (sva)

Asker: Grundhjulet (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-2798-2

Holm, Asker: Grundhjulet – Övningsbok i grammatik (Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning), ISBN: 978-91-523-3346-4

Under kursens gång: En skönlitterär bok i samråd med läraren (pocket cirka 100kr)

Biologi 1

Karlsson med flera: Biologi 1, 9789147085231

Biologi 2

Karlsson med flera: Biologi 2, 9789147085903

Engelska 5

Lundfall med flera: Blueprint A, 2.0 Textbok, 9789147080557
Lundfall med flera: Blueprint A, 2.0 Facit, 9789147080564
Lexikon som inkluderar både EN/SV och SV/EN

För distanskursen även dessa böcker:
Fredriksson: The English Handbook, 9789127429635
Svartvik, Sager: Modern eng grammatik övn.bok 1, 9789121183823
Svartvik, Sager: Modern eng grammatik, 9789147020881

Engelska 6

Lundfall med flera: Blueprint B, 2.0 Textbok, 9789147081967
Lundfall med flera: Blueprint B, 2.0 Facit 9789147081974
Orwell: Animal Farm, 9780140817690
Lexikon som inkluderar både EN/SV och SV/EN

För distanskursen även denna bok:
Fredriksson: The English Handbook, 9789127429635

Engelska 7

Hedencrona med flera: Progress Gold C, 9789144035659
Rhue: The Wave, 9780141322605
Lee: To Kill a Mockingbird, 9780446310789
Lexikon som inkluderar både EN/SV och SV/EN

För distanskursen även denna bok:
Legl: Progress Gold C Study Guide, 9789144058283

Fysik 1 a

Fraenkel med flera: Impuls 1, 9789140674159
Alphonce med flera: Formler och tabeller, 2:a upplagan, 9789127422452

Fysik 2

Fraenkel med flera: Impuls 2, 9789140677082
Alphonce med flera: Formler och tabeller, 2:a upplagan, 9789127422452

Företagsekonomi 1

Gezelius med flera: Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgifter + CD, 9789152304808
Gezelius med flera: Goodwill Företagsekonomi 1 Elevfacit, 9789152310045
Gezelius med flera: Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok, 9789152304792

Företagsekonomi 2

Gezelius med flera: Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgifter + CD, 9789152304846
Gezelius med flera: Goodwill Företagsekonomi 2 Elevfacit, 9789152310052
Gezelius med flera: Goodwill Företagsekonomi 2 Faktabok, 9789152304839

Historia 1a1, 1a2 och 1b

Nyström med flera: Perspektiv på historien 1b, 9789140674449
eller Perspektiv på historien 1b, interaktiv elevbok (12 mån), 9789140679888

Kemi 1

Andersson med flera: Gymnasiekemi 1, 9789147085576
Alphonce med flera: Formler och tabeller, 2:a upplagan, 9789127422452

Kemi 2

Sonesson med flera: Gymnasiekemi 2, 9789147107308
Alphonce med flera: Formler och tabeller, 2:a upplagan, 9789127422452

Matematik-kurser, 1a-5

Viklund med flera: Matematik 1a vux, 9789152317365
Szabo med flera: Matematik Origo 1b/1c vux, 9789152317310
Viklund med flera: Matematik 2a BLÅ, 9789152317358
Szabo med flera: Matematik Origo 2b/2c vux, 9789152319055
Szabo med flera: Matematik Origo 3b/3c vux, 9789152321058
Szabo med flera: Matematik Origo 4, 9789152319017
Szabo med flera: Matematik Origo 5, 9789152321041

Naturkunskap 1a1, 1a2 och 1b

Lundegård med flera: Naturkunskap 1b, 9789152309001

Naturkunskap 2

Lundegård med flera: Naturkunskap 2, 9789152320778

Privatjuridik

Andersson med flera: Juridiska problem, Fakta och övningar, 9789147106479

Programhantering

Du får material från läraren.

Psykologi 1

Ljunggren: Psykologi för gymnasiet, 9789147092963

Redovisning 1

Andersson, Ekström: BASbok i bokföring BAS2000, 9789147095391

Redovisning 2

Johansson med flera: Goodwill Redovisning 2, Faktabok, 9789152309742
Johansson med flera: Goodwill Redovisning 2, Uppgiftsbok, 9789152309353

Religionskunskap 1 och 2

Franck: Lika och unika. Elevbok med webbdel, 9789144051864

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b och 2

Arit med flera: Exposé 1 och 2, 9789147103584

Svenska 1

Jansson, Levander: Handbok i Svenska språket, 9789147104208
Hosseini: Tusen strålande solar, 9789170017049

Svenska 2

Jansson: Levande texter, 9789121211045
Jansson: Den levande litteraturen, 9789121211038
Jansson, Levander: Handbok i Svenska språket, 9789147104208

Svenska 3

Jansson: Den levande litteraturen, 9789121211038
Jansson, Levander: Handbok i Svenska språket, 9789147104208

Svenska som andraspråk 1 och 2

Info om kurslitteratur kommer.

 

ÖVRIG LITTERATUR MEDDELAS VID KURSSTART. Reservation för eventuella ändringar.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux