Svenska för invandrare (Sfi)

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. I datasalen arbetar du självständigt på den nivå du befinner dig med olika språkprogram som finns på datorerna och på Internet.

Innan du kan börja läsa sfi

För att läsa sfi måste du bo i Enköpings kommun och ha ett svenskt personnummer eller vara EU-medborgare.

Om du har barn måste barnet ha börjat på förskolan, så att du kan gå i skolan varje dag.

Du kan studera sfi på heltid eller studera på deltid och arbeta/praktisera samtidigt. Det finns också möjlighet att studera på distans med handledning.

Du ansöker till sfi genom att fylla i en blankett. Tänk på att fylla i all information:

  • Hur många år har du gått i skolan i ditt hemland? Totalt antal år.
  • Har du läst sfi i någon annan stad? Skriv staden, hur lång tid du studerade där och om du fått något betyg.
  • Om du har betyg ska du skicka dem i din sfi-ansökan.

Du får ett brev när du kan börja läsa sfi. Brevet kommer senast 3 månader efter att du lämnat in din ansökan. Om du inte har läst sfi tidigare, kommer du att börja i en introduktionsgrupp.

Det är viktigt att du studerar aktivt och utvecklar dina kunskaper. Om du inte kommer på lektionerna eller om du inte gör framsteg i kursen, så kommer du att bli utskriven och får sluta sfi.

Prov

När du är klar med kursen får du skriva prov. Provet har fyra delar; läsa, skriva, höra och tala. Om någon av delarna inte blir godkänd kan du göra om den delen, en gång.

Provet, som kallas nationellt prov, genomförs flera gånger under terminen.

När du är godkänd på hela provet får du ett betyg för kursen. 

Efter Sfi

Om du vill studera efter sfi, kan du läsa kurser på grundläggande nivå. Du kan läsa kurser i svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Efter de grundläggande kurserna kan du läsa gymnasiekurser på Komvux eller söka yrkesutbildningar. Du kan boka tid hos studievägledarna för att få veta mer om vad som gäller för dig.

För dig som har etableringsersättning

Arbetsförmedlingen som har hand om etableringsersättning som kan betalas ut till nyanlända, under två år. För att få ersättningen måste du delta i någon aktivitet som arbetsförmedlingen erbjuder. Sfi är en sådan aktivitet. Du kan också prata med arbetsförmedlingen om de kan ordna en yrkeskurs eller praktik på en arbetsplats. 

Du kan fortsätta att läsa sfi även efter att etableringsersättningen tagit slut.

Studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Du kan inte få ersättning/studiemedel från CSN när du läser sfi.

Om du börjar läsa kurser på grundläggande nivå, kan du få ersättning från CSN.

Frånvaro/sjukanmälan

Anmäl varje dag som du inte kan komma till skolan. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Kontakta receptionen på Komvux:

0171-62 54 04

franvaro.komvux@enkoping.se

Kontakta även Arbetsförmedlingen:

Anmäl sjukfrånvaro/vård av barn första dagen till Arbetsförmedlingen genom att skicka e-post till din handläggare eller ringa något av följande nummer:

svenska 0771-416 416, arabiska 0771-860 101, persiska 0771-860 102, ryska 0771-860 105, somaliska 0771-860 103, tigrinja 0771-860 104. För all annan frånvaro ska du i förväg begära ledigt hos Arbetsförmedlingen.

Mer information

Utbildning i svenska för invandrare på Skolverkets webbplats

Informationsblad om Sfi - Komvux Enköping (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux