Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildning på distans med några starter per år. Vi har också möjlighet att köpa in yrkesutbildningar från andra kommuner, både på distans och med lektionsupplägg.

Från och med den 1 januari 2017 ska minst tre kommuner samarbeta för att erbjuda ett brett utbud av utbildningar som motsvarar de behov som finns i regionen. Det kallas för regionalt yrkesvux. Nu har vi fördjupat vårt samarbete inom Uppsala län.

Du kan ansöka till olika typer av yrkesutbildningar;

 • distansutbildningar
 • utbildningar i andra kommuner. (Viktigt! tänk på att vi behöver ansökan minst tre veckor före utbildningens sista ansökningsdag, för att handlägga ansökan och skicka den till den andra kommunen.)

Pressmeddelande från Regeringskansliet om regionalt yrkesvux 2016-10-28

Distansutbildning till barnskötare

Utbildningsanordnare: MedLearn. www.medlearn.se

Kursstart: 18 september 2017. Sista ansökningsdag: 1 juni 2017.

Utbildningen sker via en digital lärplattform, så du behöver ha en dator med internet, en webbkamera (för ID-kontroll) och programmet Skype. Det kan också vara bra med ett headset, som kombinerar hörlurar med en mikrofon. Innan utbildningen startar har du ett kartläggningssamtal med en mentor (om kursplan, validering och praktikplats). I lärplattformen gör du dina uppgifter och har kontakt med distanslärarna. Varje kursstart inleds med en genomgång över Skype.

MedLearns informationsblad om barnskötarutbildningen (pdf, 535.6 kB)

Ansökningsblankett distansutbildning barnskötare (pdf, 114.3 kB) 

Lackeringsutbildning

Utbildningsanordnare: Westerlundska gymnasiet. www.westerlundska.nu

Kursstart: 4 september 2017. Sista ansökningsdag: 14 juni 2017.

Lackeringsutbildningen är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Enköping och Westerlundska gymnasiets fordonsprogram. Utbildningen kommer att vara i gymnasiets lokaler på Sandbrogatan 2 i Enköping.

Utbildningen pågår september 2017 - juni 2018. Utbildningen är på heltid. Den ger 800 gymnasiepoäng och det ingår praktik.

Frågor om studier och ansökan besvaras av studievägledare på Vuxenutbildningen: syv.komvux@enkoping.se

Frågor om utbildningens innehåll besvaras av rektor på fordons- och transportprogrammet: freddie.sahlin@enkoping.se

Informationsblad om lackeringsutbildningen (pdf, 1.2 MB) 

Ansökningsblankett lackering (pdf, 114.5 kB)

Ventilationsteknikerutbildning

Utbildningsanordnare: Yrkeshögskolan i Enköping. yh.enkoping.se

Kursstart: 25 september 2017. Infokväll: 10 augusti 2017. Sista ansökningsdag: 17 augusti 2017.

Ventilationsteknikerutbildningen är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Enköping och Yrkeshögskolan. Utbildningen är på gymnasienivå, men undervisningen sker i Yrkeshögskolans lokaler på Linbanegatan 12 i Enköping.

Utbildningen pågår september 2017-21 juni 2018. Utbildningen är på heltid. Den ger 1400 gymnasiepoäng varav 400 poäng är praktik.

Frågor om studier och ansökan besvaras av studievägledare på Vuxenutbildningen: syv.komvux@enkoping.se

Frågor om utbildningens innehåll besvaras av Yrkeshögskolans enhetschef: viveca.raim@enkoping.se

Informationsblad om ventilationsteknikerutbildningen (pdf, 2.8 MB)

Ansökningsblankett ventilationstekniker (pdf, 114.4 kB)

Distansutbildning till undersköterska

Det är ingen ny kursstart planerad. Vi informerar här när det finns någon ny utbildning att söka.

Utbildningsanordnare: MedLearn. www.medlearn.se

MedLearns informationsblad om undersköterskeutbildningen (pdf, 557.8 kB)

Vem kan söka en yrkesutbildning?

Satsningen på yrkesutbildningar inom Komvux riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Även du som har en gymnasieutbildning kan söka en yrkesutbildning, men vårt uppdrag är att prioritera dem med kortast utbildning. Vuxenutbildningen har också begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108)

Du som har en gymnasieutbildning och som är intresserad av en utbildning på högre nivå än gymnasieutbildning, kan läsa en yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan (YH).

Ansökan till annan kommun 

I första hand ska du studera i den kommun där du är folkbokförd. Möjligheten att läsa i en annan kommun är begränsad.

Om du planerar att söka utbildning som inte finns i Enköping gäller följande:

Steg 1

Boka gärna ett besök hos en studievägledare på Komvux i Enköping för mer information om yrkesutbildningar.

Kontaktuppgifter studievägledarna

Steg 2

 • Fyll i den aktuella kommunens ansökningsblankett/webbansökan. Ansökan måste skrivas ut och lämnas till Komvux i Enköping.
 • Skriv ett personligt brev med motivering till varför du söker vuxenutbildning i en annan kommun.

Det här behöver du bifoga i din ansökan:

 • Bifoga betyg från tidigare utbildningar.
 • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.
 • Ansökan till förarutbildning kräver en kopia av körkort och körkortstillstånd för sökt förarbehörighet.

  Vad händer med din ansökan?
 • När din kompletta ansökan kommit in, beslutar Komvux om Enköpings kommun står för utbildningskostnaden.
 • En kopia på beslutet skickas till dig med post.
 • Beslut om du antagits till utbildningen får du med post direkt från kommun/utbildningsanordnare.
 • Observera att du måste vara ute i god tid, minst tre veckor före utbildningens sista ansökningsdag.
 • Ofullständig ansökan skickas tillbaka för komplettering.


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux