Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildning med några starter per år. En del av utbildningarna ges på distans och andra på plats i lokaler i Enköping.

Du kan ansöka till olika typer av yrkesutbildningar.

 • Distansutbildningar
 • Utbildningar i andra kommuner.
  (Viktigt! tänk på att vi behöver ansökan minst fyra veckor före utbildningens sista ansökningsdag, för att handlägga ansökan och skicka den till den andra kommunen.)

Tänk på

Inom vuxenutbildningen sker studierna löpande under året, utan uppehåll och lov. Tänk igenom ditt val av utbildning, du beviljas endast EN yrkesutbildning.

Om du läser på distans med handledning håller du kontakten med din lärare via lärplattform, e-post och ibland telefon beroende på vad ni kommer överens om. Det är viktigt att du fullföljer din studieplanering. Du behöver vara aktiv i kursen hela tiden.

Distansutbildning till undersköterska

Vi planerar för ett nytt upplägg av undersköterskeutbildningen. Ny information kommer senare i vår. Håll utkik här när det är dags att ansöka!

Distansutbildning till barnskötare

Nästa start är planerad till hösten 2018. Håll utkik här när det är dags att ansöka!

Praktisk trädgårdsutbildning på gymnasienivå

Utbildningen passar dig som till exempel vill arbeta som parkarbetare, kyrkogårdsarbetare, växtbutiksbiträde, trädgårdsarbetare, plantskolearbetare, maskinförare, fastighetsskötare eller anlägningsarbetare. Utbildningen sker i samarbete med Yrkeshögskolan i Enköping.

Läs mer och ansök till praktisk trädgårdsutbildning

Vem kan söka en yrkesutbildning?

Satsningen på yrkesutbildningar inom Komvux riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Även du som har en gymnasieutbildning kan söka en yrkesutbildning, men vårt uppdrag är att prioritera dem med kortast utbildning. Vuxenutbildningen har också begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7 § i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108)

Du som har en gymnasieutbildning och som är intresserad av en utbildning på högre nivå än gymnasieutbildning, kan läsa en yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan (YH).

Ansökan till annan kommun 

I första hand ska du studera i den kommun där du är folkbokförd. Möjligheten att läsa i en annan kommun är begränsad.

Om du planerar att söka utbildning som inte finns i Enköping gäller följande:

Steg 1

Boka gärna ett besök hos en studievägledare på Komvux i Enköping för mer information om yrkesutbildningar.

Kontaktuppgifter studievägledarna

Steg 2

 • Fyll i den aktuella kommunens ansökningsblankett/webbansökan. Ansökan måste skrivas ut och lämnas till Komvux i Enköping.
 • Skriv ett personligt brev med motivering till varför du söker vuxenutbildning i en annan kommun.

Det här behöver du bifoga i din ansökan:

 • Bifoga betyg från tidigare utbildningar.
 • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.
 • Ansökan till förarutbildning kräver en kopia av körkort och körkortstillstånd för sökt förarbehörighet.

  Vad händer med din ansökan?
 • När din kompletta ansökan kommit in, beslutar Komvux om Enköpings kommun står för utbildningskostnaden.
 • En kopia på beslutet skickas till dig med post.
 • Beslut om du antagits till utbildningen får du med post direkt från kommun/utbildningsanordnare.
 • Observera att du måste vara ute i god tid, minst fyra veckor före utbildningens sista ansökningsdag.
 • Ofullständig ansökan skickas tillbaka för komplettering.


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux