Utländska betyg

Om du har utländska betyg kan du få hjälp av en studievägledare att skicka in dem till rätt instans för bedömning.

Du kan få ett utlåtande (ett dokument) som beskriver vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Detta utlåtande kan du visa för en arbetsgivare när du söker arbete. Du kan också använda ditt utlåtande för att se om du behöver komplettera din utbildning med kurser vid Komvux.

Om du har en avslutad gymnasieutbildning behöver du inte ha ett utlåtande för att kunna söka till utbildning vid universitet eller högskola, då görs bedömningen i samband med din anmälan på Antagning.se eller Universityadmissions.se.

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer följande utbildningar:

  • gymnasieutbildningar
  • högskole/universitetsutbildningar
  • yrkesutbildningar

Oavslutad utbildning

Om du har en oavslutad universitetsutbildning och vill fortsätta att studera i Sverige på universitet ska du kontakta det universitet eller den högskola som du vill studera vid. Det är alltid universitetet eller högskolan som bestämmer vilka av dina utlandsstudier som du får tillgodoräkna dig. UHR bedömer inte oavslutade utbildningar.

Reglerade yrken

Vissa yrken är reglerade enligt svensk lag, vilket betyder att det behövs en särskild legitimation eller auktorisation för att få arbeta inom yrket. Då måste du vända dig till den myndighet som är ansvarig för det reglerade yrket för att få en bedömning. Till exempel ska du vända dig till Skolverket för lärarlegitimation eller till Socialstyrelsen om du har en läkar- eller sjuksköterskeutbildning.

En lista över reglerade yrken

Bedömning av utländsk utbildning på UHR:s webbplats

Informationsblad om bedömning av utländska utbildning (pdf, 55.1 kB), på svenska

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux