Frånvaro - sjukanmälan

Anmäl varje dag som du inte kan komma till skolan. Senast klockan 9.00.

När du är sjuk ska du anmäla detta i receptionen på Komvux. Detta gör du antingen via e-post eller via telefon. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer: 0171-62 54 04

E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Lämna ett meddelande på telefonsvararen om vi inte kan svara. Vi lyssnar av telefonsvararen varje timme.

Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Om du har studiemedel från CSN så ska du anmäla din sjukdom till försäkringskassan på din första sjukdag och friskskriva dig till CSN på din första dag tillbaka i skolan.

Om frånvaron beror på vård av barn (VAB) ska du både anmäla till Försäkringskassan och CSN. Även detta ska göras redan första frånvarodagen.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux