Parkering vid Komvux

Du behöver veta vad som gäller på parkeringen, annars kan du få betala böter.

Det är gratis att parkera på parkeringen, men klockan 7 - 17 måste du ha ett parkeringstillstånd i bilens framruta.

Du hämtar ett parkeringstillstånd i receptionen, plan 2.

På parkeringen finns det platser som är uthyrda och där får man inte parkera, de rödmarkerade platserna på kartan.

För frågor kring parkeringsregler och böter: kontakta Securitas, telefonnummer 0771-767000.

Rödmarkerade platser är uthyrda.

Ett privat parkeringsbolag sköter vakthållningen och de ger parkeringsböter för felparkeringar.
P-platser ovanför C-huset (mellan C-hus och Stockholmsvägen) är reserverade/uthyrda.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux