Särskild prövning

Om du saknar betyg i en kurs, behöver komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg, kan du göra en särskild prövning.

Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen och tenterar, i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, till exempel laborationer eller andra praktiska moment. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Komvux i Enköping erbjuder enbart prövning i de kurser som vi har i vårt kursutbud.

Observera att en prövning berättigar inte till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Komvux bestämmelser om särskild prövning (pdf, 62 kB)

Anmälan

Anmälningsblankett och information om ansvarig lärare, betalning med mera finns att få på expeditionen eller på telefonnummer 0171-62 54 44.

Anmälningsblankett särskild prövning (pdf, 135.5 kB)

Det är den som ska prövas som har ansvar för att ta kontakt med anvisad lärare för ytterligare information om till exempel lärobok och tid för prövningen.

Vid varje prövning ska den prövande kunna legitimera sig.

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under höstterminen: 20 september.
Sista dag för anmälan och betalning till prövning under vårterminen: 28 februari.

Prövningen äger sedan rum enligt överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Kostnad

Prövningen är avgiftsfri för dig som läst aktuell kurs inom den kommunala vuxenutbildningen och fått betyget IG/F. Du kan inte pröva i samma kurs som du har anmält dig till på den kommunala vuxenutbildningen.

I övrigt är avgiften för prövning 500 kronor per kurs.

Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3 Enköpings kommun, Komvux

Ange att det gäller prövning samt ditt namn.

Betalning ska ske före anmälningstidens utgång - om så inte skett genomförs inte prövningen. Avgiften återbetalas inte.

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

Betyg

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till dig.

Vi skickar in betyg till antagningens betygsdatabas ett par dagar före sista kompletteringsdag.

Kontaktinformation

Om du har frågor om särskild prövning kan du nå oss på telefonnummer 0171-62 54 44 eller e-post csn.komvux@enkoping.se

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 54 04
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux