Schema på Komvux

Här hittar du schema för lektioner på dagtid och även schema för distansträffar om du läser på närdistans på Komvux.
För att hitta schemat för din dagkurs, så behöver du göra några inställningar och även känna till kursförkortningen. Läs vidare under Inställningar nedanför knapparna.

Inställningar/val

I listen högst upp till vänster kan du göra val. Du kan välja om du vill se ett schema för en viss lärare, en grupp eller en sal.

schemaval

 
Om du är inskriven som elev på Komvux kan du se ditt personliga schema.
I den sista rutan i listen skriver du in ditt personnummer (ååmmdd-xxxx) och klickar på Visa. 

schemavecka

Uppe till höger väljer du vilken vecka som du vill se.

Om du inte väljer vecka, så visas schemat för aktuell vecka.

Kursförkortningar

I schemaprogrammet används förkortningar. Varje förkortning är uppbyggd så här:  

schemaförklaring

 

Några exempel på kursförkortningar, på kurser som startar i period 1:

Engelska, grundläggande, 171-ENGGR
Matematik, grundläggande, 171-MATGR
Samhällskunskap 2, 171-SAM2
Biologi som pågår både period 1 och 2, 1712-BIO1

Information om alla kursförkortningar i period 3 och 4 (pdf, 82 kB)

Instruktion om hur man hittar och använder vårt schema (pdf, 234.2 kB)

Skriva ut schema

Om du vill skriva ut ditt schema, så klickar du på ”Skriv ut schemat”. Du får då ett schema på de val som du gjorde i listen. Det blir en pdf-fil som du skriver ut genom att klicka på skrivaren.

Om du vill skriva ut ditt schema som en bild, klickar du på ”Skriv ut schemat som PNG”.

Under ”Inställningar utskrift” kan du välja hur du vill ha din utskrift, t ex om du vill ha utskriften i färg (standard är utskrift i svart-vitt). Du kan också få fler scheman på samma ark.

Schema för närdistansträffar

Schemaprogrammet visar bara de kurser som pågår på dagtid. Om du studerar på en närdistanskurs, med några träffar på kvällstid på Komvux, så hittar du datum och tid för distansträffarna på länken nedan.

Länk till datum och tid för närdistansträffar

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux