Info om kursstarten

Period 4 börjar vecka 12, måndag den 19 mars till fredag den 23 mars. Du behöver kolla vilken dag som din kurs börjar, så du inte missar första lektionen. Vi har inget gemensamt upprop.

Första lektionen, dagtid

De flesta lektionerna är i B-huset på Korsängsgatan 12. Salarna heter namn som börjar med B.

Lektioner i naturvetenskapliga ämnen (biologi, fysik, kemi, naturkunskap) är i D-huset på Sandbrogatan, Westerlundska gymnasiet. Salarna heter namn som börjar med D.

Engelska grundläggande, måndag 19 mars, klockan 8.30, sal B317 Inger Persson, inger.persson@enkoping.se

Engelska 6, tisdag 20 mars, klockan 13.00, sal B404a Åsa Widmark, asa.widmark@enkoping.se

Engelska 7, måndag 19 mars, klockan 9.00, sal B404a Åsa Widmark, asa.widmark@enkoping.se

Företagsekonomi 2, onsdag 21 mars, klockan 12.45, sal B403a, Jan-Olov Karlsson, jan-olov.karlsson@enkoping.se

Historia 1b, måndag 19 mars, klockan 12.45, sal B126, Maria Lindgren, maria.lindgren.a@enkoping.se

Matematik grundläggande, tisdag 20 mars, klockan 9.00, sal B402a, Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Matematik 1b måndag 19 mars, klockan 13.00, sal B404 Helena Berglinn, helena.berglinn@enkoping.se

Matematik 1c, måndag 19 mars, klockan 13.00, sal B404 a, Helena Berglinn, helena.berglinn@enkoping.se

Matematik 2a, måndag 19 mars, klockan 13.00, sal B124, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 2b, tisdag 20 mars, klockan 9.00, sal B404a, Helena Berglinn, helena.berglinn@enkoping.se

Matematik 2c, tisdag 20 mars, klockan 9.00, sal B404a, Helena Berglinn, helena.berglinn@enkoping.se

Matematik 3b, tisdag 20 mars, klockan 9.00, sal B124, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 3c, tisdag 20 mars, klockan 9.00, sal B124, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Matematik 4, måndag 19 mars, klockan 10.00, sal B002, Daniel Hammarstedt, daniel.hammarstedt@enkoping.se

Naturkunskap 1b, måndag 19 mars, klockan 10.30, sal D502, Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Samhällskunskap 1b, måndag 19 mars, klockan 8.30, sal B126, Karin Levemyr, karin.levemyr@enkoping.se

Svenska 3, tisdag 20 mars, klockan 12.45, sal B125, Maria Lindgren, maria.lindgren.a@enkoping.se

Svenska som andraspråk grundläggande, måndag 19 mars, klockan 8.30, sal B019, Irja Munkhammar, irja.munkhammar@enkoping.se

Svenska som andraspråk 1, måndag 19 mars, klockan 14.15, sal B403a, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Svenska som andraspråk 2, måndag 19 mars, klockan 12.30, sal B403a, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Svenska som andraspråk 3, tisdag 20 mars, klockan 14.30, sal B126, Inger Persson, inger.persson@enkoping.se 

Första distansträffen, kvällstid

Distansträffarna är i B-huset på Korsängsgatan 12. Salarna heter namn som börjar med B.

Engelska 6, upprop: tisdag 20 mars, klockan 17.00, sal B404a, Åsa Widmark, asa.widmark@enkoping.se

Engelska 7, upprop: tisdag 20 mars, klockan 18.00, sal B404a, Åsa Widmark, asa.widmark@enkoping.se

Företagsekonomi 2, upprop: onsdag 21 mars, klockan 17.30, sal B406, Jan Olov Karlsson, jan-olov.karlsson@enkoping.se

Historia 1a1, 1a2 och 1b, upprop: måndag 19 mars, klockan 17.30, sal B402a, Maria Lindgren, maria.lindgren.a@enkoping.se

Matematik 1b, 1c, upprop: måndag 19 mars, klockan 17.00, sal B403a, Helena Berglinn, helena.berglinn@enkoping.se

Matematik 2a, upprop: måndag 19 mars, klockan 17.00, sal B406, Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Matematik 2b, 2c, upprop: tisdag 20 mars, klockan 17.00, sal B403a, Helena Berglinn, helena.berglinn@enkoping.se

Matematik 3b, 3c, upprop: måndag 19 mars, klockan 17.00, sal B406, Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Matematik 4, upprop: måndag 19 mars, klockan 17.00, sal B406, Per-Arne Nygren, per-arne.nygren@enkoping.se

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b, upprop: måndag 19 mars, klockan 17.00, sal B421, Marie Hedenskog, marie.hedenskog@enkoping.se

Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b, upprop: tisdag 20 mars, klockan 17.00, sal B421, Karin Levemyr, karin.levemyr@enkoping.se

Svenska 3, upprop: måndag 19 mars, klockan 16.15,sal B402a, Maria Lindgren, maria.lindgren.a@enkoping.se

Svenska som andraspråk grundläggande, upprop: tisdag 20 mars, klockan 17.00, sal B402a, Irja Munkhammar, irja.munkhammar@enkoping.se

Svenska som andraspråk 1, upprop: tisdag 20 mars, klockan 16.30, sal B406, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Svenska som andraspråk 2, upprop: tisdag 20 mars, klockan 17.30, sal B406, Päivikki Kahakorpi, paivikki.kahakorpi@enkoping.se

Du behöver köpa böcker innan kursstart

På Sfi får du låna böcker under studietiden. På grundläggande kurser och på gymnasiekurser, måste du själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial. För att klara dina studier måste du ha rätt kurslitteratur redan vid kursstart. Här följer några tips om var du kan köpa begagnade eller nya böcker. 

Begagnade böcker:

  • Kolla annonser på anslagstavlan på plan 4 högst upp i Komvux-huset på Korsängsgatan12.
  • Om du har Facebook, sök på ”Köp och sälj i Enköping”.
  • Det finns även köp- och säljsidor som säljer begagnade böcker, till exempel kurslitteratur.se, campusbokhandeln.se, studentapan.se/kurslitteratur och på Blocket.

Nya böcker:

  • Gå till bokhandeln Gestbloms på Kungsgatan 18. De har de flesta av våra kursböcker på lager.
  • Beställ hos en nätbokhandel, till exempel bokus.se, adlibris.se och andra köpsidor. Tänk på att beställa i god tid!

Om du inte kan komma till skolan

När du är sjuk eller hemma med sjukt barn, ska du anmäla detta i receptionen på Komvux. Detta gör du antingen via e-post eller via vår telefonsvarare. Hör av dig direkt på morgonen, senast klockan 9.00.

Telefonnummer till telefonsvarare: 0171-62 54 04
E-post: franvaro.komvux@enkoping.se

Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att höra av dig varje dag som du är sjuk och var tydlig med att säga ditt namn och ditt personnummer.

Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du besöka läkare för att bli sjukskriven. Då ska du se till att du får en riktig sjukskrivning och inte bara ett intyg från en läkare.

För dig som har studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

  • Sjukdom:

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Vård av sjukt barn, vab:

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04