CSN, studieekonomi

Det finns olika sätt att klara ekonomin under studietiden.

Olika studiefinansieringsformer

Du kan till exempel finansiera din utbildning genom att få:

  • studiemedel från CSN
  • andra studiefinansieringsformer (a-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpenning)
  • bibehållen lön från arbetsgivaren.

Studiemedel från CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan bevilja studiemedel från och med hösten det år som du fyller 20 år. Du kan få studiemedel som längst till och med det år du fyller 56 år men rätten att låna pengar begränsas redan från att du fyllt 47 år. Studiemedlet är uppdelat i en bidrags- och en lånedel. Du väljer själv om du vill ha endast bidragsdelen eller om du även vill nyttja lånedelen.

Du kan läsa en eller flera kurser på Komvux. Varje kurs har ett visst antal gymnasiepoäng. Gymnasiepoängen avgör hur mycket studiestöd du kan få. För att få ersättning på heltid krävs 20 gymnasiepoäng per vecka, det vill säga minst 200 poäng per studieperiod (10 veckor).

Ansökan till CSN

Vi kan hjälpa till vid frågor, men du ansvarar själv för att göra ansökan till CSN och att uppgifterna stämmer. 

Så här gör du när du ansöker om studiemedel från CSN (pdf, 57 kB)

Centrala studiestödsnämndens webbplats

Telefonnummer till CSN: 0771-276000, öppet måndag-fredag klockan 8-16.30

Meddela CSN om du blir sjuk eller har sjuka barn

  • Om du blir sjuk

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Kom ihåg att berätta att du är studerande.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.

  • Om du har sjuka barn

Ring eller skicka e-post till CSN första dagen du är hemma.
Om du är hemma mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg.
När barnet är friskt, skickar du in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” till CSN.

Meddela CSN om du ändrar eller avslutar dina kurser

Meddela studieförändringar till skolan och CSN i god tid, så att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Andra studiefinansieringsformer

  • A-kassa

När du har a-kassa är grundregeln att du ska söka arbete aktivt och vara beredd att ta lämpligt arbete under tiden du har a-kassa. Det innebär att du kan studera på deltid med bibehållen a-kasseersättning om a-kassan anser att det inte hindrar dina möjligheter att ta ett arbete. Kontakta din a-kassa för mer information.

  • Försörjningsstöd, sjukpenning och sjukersättning

Kommunens verksamhet för ekonomiskt bistånd respektive Försäkringskassan bestämmer om du kan studera när du har försörjningsstöd (socialbidrag), sjukpenning eller sjukersättning.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04