Övriga kurser / distans

Behöver du läsa andra kurser än det som finns i kursutbudet? Vuxenutbildningen har upphandlat distanskurser med utbildnings-företaget Miroi.

Kurser som inte finns i Komvux utbud, kan i vissa fall erbjudas som distansutbildning, men möjligheterna är begränsade. Vi beviljar bara kurser som behövs för behörighet till vidare studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Sommarkurser beviljas bara till de elever som har en pågående studieplan.

Kurser att söka på Miroi

Du kan inte ansöka till kurser inom Barn och fritid, Vård och omsorg eller andra kurspaket samt Sfi.

Du ansöker i vår webbansökan (inga blanketter längre).

Vad innebär distansstudier?

  • Självstudier, inga lektioner på skolan, du träffar aldrig någon lärare, dator med internetuppkoppling behövs!

Distansstudier passar bäst för dig som redan har god studievana. Eftersom kurserna till stor del består av självstudier, men med viss handledning, behöver du hög motivation och dessutom god självdisciplin. Du behöver en dator med internetuppkoppling och Office-paketet eller motsvarande så att du kan skicka in dokument till läraren.

Om du läser på distans håller du kontakten med din lärare via lärplattform eller e-post. Det är viktigt att du fullföljer din studieplanering. Du behöver vara aktiv i kursen och logga in i lärplattformen varje vecka.

Observera att det kan vara annan kurslitteratur på Miroi än på Komvux.

Distansstudier - men lab och prov i Västerås

I ämnena kemi, fysik, biologi och naturkunskap ingår minst två laborationstillfällen på Miroi i Västerås.

Varje kurs avslutas med att du skriver prov i Västerås. Provet skrivs på dagtid.

Vi kan bara erbjuda distanskurser till utbildningsföretaget Miroi, inga andra utbildningsföretag.

Boka tid med en studievägledare för att diskutera dina val av kurser. Du kan skicka epost till: syv.komvux@enkoping.se

Ansök till distanskurser i vår webbansökan

Kursstarterna på Miroi är samma datum som kursstarterna på Komvux:

Kursstarter under
läsåret 2018/2019


Sista ansökningsdatum

Period 1

13 augusti - 19 oktober, vecka 33-42

Ansök senast den 15 juni

Period 2

22 oktober - 28 december, vecka 43-52

Ansök senast den 21 september

Period 3

7 januari - 15 mars, vecka 2-11

Ansök senast den 30 november

Period 4

18 mars - 24 maj, vecka 12-21

Ansök senast den 15 februari

Vad händer efter att jag har ansökt?

När sista ansökningsdatum har varit, så får du ett svar på din e-post om du har blivit beviljad att läsa kursen eller inte. Om du har blivit beviljad, får du ett antagningsmail från Miroi med information om hur distansstudierna går till. Avvakta informationen från Miroi. Observera att det kan vara annan kurslitteratur på Miroi än på Komvux. Miroi.se

Mer information

På Skolverkets webbplats hittar du alla kurser som finns att läsa på grundläggande och gymnasial nivå.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04