För dig i årskurs 9

Vi tror att dina intressen, önskemål och förutsättningar styr ditt val, men det kan vara bra att veta att oavsett vilket program du väljer kan det leda vidare till många olika framtida mål.

Westerlundskas informationspaket

Under oktober månad besöker gymnasiets rektorer din grundskola en kväll för att informera dig och dina föräldrar om Westerlundskas utbud av utbildningar.

I november har Westerlundska Öppet Hus en kväll för elever som går i årskurs 9, föräldrar och övriga intresserade. Då har du möjlighet att få information om våra 12 nationella program och se programmens egna trevliga studiemiljöer.

I december arrangerar vi ett halvdagsbesök där du på skoltid tillsammans med dina kamrater från årskurs 9 får välja tre gymnasieprogram som intresserar dig lite mer och höra de programmens elever och lärare berätta om sin vardag, programmets innehåll och möjligheter.

Från december fram till mars pågår sedan endagspraktik. Du har då möjlighet att praktisera en hel dag på något eller några av våra program. Prata med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola om du vill ha endagspraktik.
Vi hoppas att du får glädje av de informationsblad som tagits fram i samarbete mellan personal och elever. Infobladen hittar du under respektive program här på hemsidan.