Sen anmälan till högskolan

Ännu är det inte för sent att ansöka till högskolan. Vissa utbildningar går fortfarande att söka.

Välj-knappen visar att utbildningen går att söka

Om du inte har anmält dig i tid kan du göra en sen anmälan till de program, kurser och kurser inom program som har en välj-knapp. Efter sista anmälningsdag är det bara de kurser och program som har en Välj-knapp som är öppna för sen anmälan.

Sena anmälningar behandlas bara om platser finns kvar

Även om högskolan tar emot sena anmälningar till vissa utbildningar, är det ingen garanti för att du ska få en plats. Det är alltså bara om det finns lediga platser på en utbildning som du kan få plats. Förutsättningen är att du har de förkunskaper som krävs - att du är behörig till den utbildning det gäller.

När och hur får jag veta att min ansökan har behandlats?

När din sena anmälan har behandlats får du besked via mejl samt ett antagningsbesked. I de flesta fall kontaktar även universitetet eller högskolan dig direkt om du har blivit antagen.