Bostad, tomt eller tomträtt

Du kan köpa eller hyra bostäder, tomter eller tomträtter. Du kan hyra bostäder via Enköpings hyresbostäder, som är kommunens bostadsbolag.

Hitta på sidan

Kommunen och privata hyresvärdar hyr ut bostäder till den som behöver någonstans att bo, så kallade hyresrätter. Oftast är hyresrätter en lägenhet i ett flerfamiljshus.

I Enköpings kommun finns ett kommunalt bostadsbolag som heter AB Enköpings Hyresbostäder (EHB).

Det finns en gemensam bostadskö för hyresrätter i Enköpings kommun som administreras av Uppsala bostadsförmedling. De förmedlar bostäder åt både kommunala och privata hyresvärdar i Enköping.

För att få en hyresrätt hos EHB behöver du vara registrerad hos Uppsala Bostadsförmedling. Bostadsförmedlingen förmedlar även bostäder åt flera privata hyresvärdar i Enköping. Vill du få en hyresrätt hos privata hyresvärdar som inte samarbetar med bostadsförmedlingen så kontaktar du hyresvärden direkt.

Om du vill köpa en bostad kan du hitta det på webbplatsen Hemnet eller hos lokala eller nationella mäklarfirmor i Enköping:

Med en tomträtt ger kommunen dig rätt att använda en tomt som kommunen äger. Du kan överlåta en tomträtt till en ny ägare eller köpa loss tomten från kommunen.

Du som bor på en tomträtt har i stort sett samma rätt att använda marken som den som äger marken själv. Det inne­bär att du kan sälja huset som står på marken och även pantsätta fastig­heten. Du betalar en avgift till kommunen varje år, en så kallad tomträtts­avgäld.

Kommunen skickar ett nytt avtal till dig 18 månader innan det nuvarande avtalet går ut. Avtalet behöver vara påskrivet senast ett år innan det nuvarande avtalet går ut.

Köpa loss tomträtt

För dig som äger ett småhus blir kostnaden för att köpa loss tomträtten 75 procent av det marktaxeringsvärde som gäller när du lämnar in din intresseanmälan. Marktaxeringsvärdet är värdet på marken. Det är Skatteverket som bestämmer marktaxeringsvärdet. Du ser vad värdet är på det beslut om fastighetstaxering som de skickar till dig.

​Om du och kommunen inte kommer överens om villkoren i det nya avtalet måste den som vill ha en ändring av villkoren vända sig till en domstol.

Dra av avgiften i deklarationen

Du får dra av avgiften för tomträtten i deklarationen. Varje år får du en kontrolluppgift från kommunen där det framgår vilken avgift (avgäld) du har betalat in under föregående år.

Överlåta tomträtt till ny ägare

Om du säljer ditt hus ska du överlåta tomträtten till den nya ägaren.

Just nu finns det inga lediga tomter.