Brandskydd och sotning

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för brandskydd och sotning i Enköpings kommun.

På deras webbplats hittar du bland annat dispensansökan för att sota själv, tips på lokala sotare, sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt lagen om skydd mot olyckor i kraft är det alltid du som fastighetsägare som har ansvaret för skydd av liv och egendom i och med att du installerar och/eller använder en eldstad. Det gäller alla typer av eldstäder i en fastighet. Ytterst sett är det alltså ditt ansvar att eldstäderna sotas och rengörs. Det är även ditt ansvar att de brandskyddskontrolleras.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att det finns en brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har utsetts av kommunen och som har behörigheten.

Relaterad information