Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Just nu har vi inga driftstörningar.

Pågående väg­arbeten

På dessa gator kommer asfalteringsarbete pågå under vår och försommar. Den här sidan uppdateras löpande.

 • Västerleden, del mellan Dr Westerlunds gata och Ullundavägen. Pågår vecka 21-23.
 • Kryddgårdsgatan, del mellan Tullgatan och Torggatan. Pågår vecka 21-24.
 • Delar av resecentrum. Startas vecka 17
 • Lastbilsgatan. Startas vecka 17
 • Mästergatan. Startas vecka 17
 • Torggatan. Startas vecka 17
 • Delar av Bangårdsgatan. Startas vecka 17
 • Delar av Stockholmsvägen. Startas vecka 17
 • Gång och cykelväg vid Hagalund. Startas vecka 17
 • Busshållplats vid Solgatan/Vintergatan. Startas vecka 17
 • Busshållplats vid Spjällgatan. Startas vecka 17

Var uppmärksam och följ skyltningen på plats.

Arbeten pågår på Källgatan 7-19.

Arbetsområde gäller trottoar och liten del av närmaste körfält.

EON och ATS Kraftservice utför ledningsarbeten.

Arbeten startar 15 juni och avslutas 1 juli. Det är ingen framkomlighet. Följ trafikskyltarna.

Vi byter ut vatten- och avloppsledningar.

Det är vägarbete på Stockholmsvägen vid Nyborgskolan. Arbeten startar tisdag 31 maj, avslut meddelas senare.

Arbetsområde gäller ett körfält i taget och trafiksignaler styr trafiken.

Vi bygger busshållplatser.

Det är vägarbete på Kungsgatan 25 intill Källgatan. Arbeten startar tisdag 31 maj, avslut kommer att meddelas.

Arbetsområde gäller hela gatubredden, det är ingen framkomlighet.

E.ON tillsammans med ATS Kraftservice utför ledningsarbeten.

Det är smalare körfält på Doktor Westerlunds gata 22 men båda körfälten ska hållas öppna.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar samt anlägga nya busshållplatser. Arbetet med busshållplatser görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Arbetena kommer att pågå till juni 2022.

På Doktor Westerlunds gata 15 blir det vägarbeten 13 juni till 11 juli. Körfältet in mot centrum styrs av trafiksignaler.

Vi byter vatten och avloppsledningar. Ena energi byter ledningar för fjärrvärmen.

Munksundsgatan 1-5 är helt avstängd från 11 april till vecka 26. Följ skyltningen.

Vi lägger ner nya vatten- och avloppsledningar.

Från 14 mars är en del av parkeringen vid Gustav Adolfs plan avstängd. Alternativa parkeringsplatser håller på att byggas vid Västra Ringgatan och vid parkeringen bakom Cinema.

Arbetet beräknas vara klart 8 juli.

Vi bygger nya busshållplatser vid Gustav Adolfs plan. Det här görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Vi har påbörjat arbeten med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till hösten 2022.

Från 7 mars börjar vägarbeten för att bygga nya busshållplatser på Havsörnsgatan. Arbetet beräknas pågå till vecka 23 med asfaltering och kommer innebära vissa störningar för trafiken i området. 

För att arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt kommer Havsörnsgatan att enkelriktas. Infart sker från södra sidan, mittemot Cirkle K. Tillfälliga lägen för busshållplatser kommer ordnas under vissa perioder var därför uppmärksam på skyltning på platsen.

Det här görs som en del i arbetet för nya stadsbusslinjenätet.

Från mitten av februari till slutet av augusti 2022 kommer kommunhuset att rivas. En del av parkeringsytan vid kommunhuset på Kungsgatan 42 stängs av från mitten av vecka 6.

Alternativa avgiftsfria parkeringar finns vid Enavallen Idrottsplats. Parkeringar finns även vid Enavallen Golf. Där kostar parkeringen 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.