Ansök till Lärvux

Med den här blanketten kan du ansöka till kurser på Lärvux i Enköping. Du kan också hämta ansökningsblankett och kurskatalog hos lärarna på Lärvux eller i receptionen på Komvux. 

Fyll i blanketten och skicka den sedan till

Enköpings kommun
UF Komvux
745 80 Enköping

När du blivit antagen till en kurs vill vi träffa dig på Lärvux. Om du i ditt dagliga liv har hjälp/assistans, behöver du ta med det stödet i samband med dina studietillfällen. Detta är viktigt för dig då Lärvux inte ha möjlighet att ge den tjänsten.