Svenska för invandrare (SFI)

En utbildning i SFI ger dig grund­läggande kunskaper i det svenska språket och hur Sverige fungerar.

Hitta på sidan

Du får delta i SFI om du är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16 år), saknar grundkunskaper i svenska och är folkbokförd i Enköpings kommun.

Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska, träna svenskt uttal och läsa olika typer av texter.

Kommunen ansvarar för att du som har rätt till SFI och bor i kommunen får börja utbildningen inom tre månader från att du ansökt.

SFI i Enköping håller till i Komvux lokaler på Östra Järnvägsgatan 10.

Det tar olika lång tid att bli färdig för olika personer. Det beror bland annat på hur mycket man studerat innan man kom till Sverige, hur lätt man har att lära sig ett nytt språk och hur många timmar man kan studera varje vecka.

Alla elever får en egen studieplan. När läraren bedömer att eleven nått kraven för kursen gör eleven ett nationellt prov. Några elever fortsätter att läsa nästa kurs och några slutar skolan för att arbeta eller praktisera istället. För att läsa SFI måste du ansöka om en plats.