Gymnasial yrkesutbildning på distans

Varje år startar vi distansutbildningar till två yrken; barnskötare och undersköterska.

Utbildningarna är på distans med självstudier och det tar cirka 1,5 år om du läser på heltid. Om du arbetar samtidigt som du läser utbildningen så rekommenderar vi att du studerar på halvfart. Utbildningens längd blir då cirka 3 år. Inom komvux sker studierna löpande under året, utan uppehåll och lov. I utbildningen ingår att du gör praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande). Resten av studierna är på distans. Kurserna är CSN-berättigade.

Vem som får läsa gymnasial yrkesutbildning i Enköping

  • Du som har godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.

Bra att veta vid självstudier på distans

Du studerar självständigt hemma vid din dator och kommunicerar digitalt med lärarna. Du får uppgifter och instruktioner via en lärplattform. Du håller kontakten med din lärare via e-post och ibland via telefon beroende på vad ni kommer överens om. Det är viktigt att du följer din studieplanering. Du behöver vara aktiv i kursen och logga in i lärplattformen varje vecka.

Du behöver ha en dator med internet, en webbkamera (för ID-kontroll) och programmet Adobe Connect. Det kan också vara bra med ett headset, som kombinerar hörlurar med en mikrofon.

I utbildningen ingår praktik som kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Alla elever ska göra APL, oavsett tidigare arbetslivserfarenhet, och den går inte att validera bort. APL anordnas hos verksamheter inom Enköpings kommun, inklusive närområden såsom Grillby, Lillkyrka med flera. Du som elev kan därför behöva pendla till din APL-plats. Under APL följer du din handledares arbetstider, det kan innebära arbete på obekväm arbetstid. Under din APL-period studerar du alltid på 100%.

Kurser, utbildningar och kurslitteratur

Barnskötarutbildningen

Utbildningens innehåll

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som elevassistent eller barnskötare. Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling.

Utbildningen är på gymnasial nivå och innehåller 1300 poäng. Inom vuxenutbildningen pågår studierna löpande under året, utan uppehåll och lov. I utbildningen ingår att du gör praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande). Utbildningen sträcker sig över 1,5 år om du läser heltid eller 3 år om du läser deltid.

Inriktningar på barnskötarutbildningen

Vid starten läser alla elever gemensamma baskurser. Efter det kan du välja någon av dessa inriktningar:

Barnskötare

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt skapande verksamhet, det vill säga hur man använder sig av bild och form i pedagogiska verksamheter.

Elevassistent

Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt specialpedagogik, det vill säga om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar.

Utbildningsstart

27 mars 2023

Ansökningsperiod

13 januari till 10 februari 2023

Ansök

Det här behöver du bifoga i din ansökan

  • Samtliga betyg (grundskola, gymnasium, utländsk utbildning, tidigare yrkesutbildning).
  • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.

Samtliga dokument som bifogas ska vara inskannade i pdf-format, vi kan inte godta foton.

Se till att din ansökan kommer in före sista ansökningsdag!

Du kommer att få meddelande via e-post om du blir antagen till utbildningen eller inte.

Undersköterskeutbildningen

Utbildningens innehåll

Undersköterska är ett yrke som passar dig som vill jobba med människor i behov av vård och omsorg. Som utbildad undersköterska kan du jobba på sjukhus, vårdcentral, inom hemtjänsten, med funktionshindrade, på äldreboende samt inom psykiatri.

Behovet av undersköterskor är stort. Det finns goda chanser att få jobb direkt efter utbildningen och utbildningen är även bra som grund om du vill vidareutbilda dig inom vård och omsorg, till exempel till sjuksköterska.

Utbildningen är på gymnasial nivå, med kurser på totalt 1500 poäng. Inom vuxenutbildningen pågår studierna löpande under året, utan uppehåll och lov. I utbildningen ingår att du gör praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande). Utbildningen sträcker sig över 1,5 år om du läser heltid eller 3 år om du läser deltid.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningsstart

24 april 2023

Ansökningsperiod

10 februari till 10 mars 2023

Ansök

Det här behöver du bifoga i din ansökan

  • Samtliga betyg (grundskola, gymnasium, utländsk utbildning, tidigare yrkesutbildning).
  • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.

Samtliga dokument som bifogas ska vara inskannade i pdf-format, vi kan inte godta foton.

Se till att din ansökan kommer in före sista ansökningsdag!

Du kommer att få meddelande via e-post om du blir antagen till utbildningen eller inte.

Ansök till gymnasial yrkesutbildning i Enköping

Relaterad information