Diarium - kommunens handlingar

Kommunen registrerar de handlingar som finns hos kommunen. Det kallas för diarieföring. Du har rätt att ta del av handlingar om de inte är hemliga.

Om kommunens diarieföring av handlingar

Enköpings kommun diarieför handlingar som kommunen tar emot eller skickar och kommunens egna färdiga handlingar. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är offentliga. Det betyder att alla får läsa dem. Vissa handlingar är dock hemliga.

En handling är information i olika former, till exempel pappershandlingar, datafiler och ljudband.

Begära ut en handling

Varje nämnd i kommunen har ett eget diarium som sköts av förvaltningen. För att få en handling ska du vända dig kontaktcenter, så skickar de din förfrågan till rätt förvaltning.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en del av Sveriges grundlag. Den ger alla rätt, såväl svenska som utländska medborgare, att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Enköpings kommun. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det innebär att alla kan ta del av dem.