Kommunala råd, bolag och förbund

Läs om kommunala råd, bolag och förbund. Ta del av samman­trädesdatum, arbetsordningar och minnesanteckningar.

Hitta på sidan

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontoret.

Sammanträdesdatum

Under 2021 sammanträder Enköpings kommunala finska samråd den 18 februari, 20 maj, 23 september och 18 november.

Påverka och få insyn

Enköpings kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommunens pensionärer. Rådet består av en ordförande och en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningsförvaltningens kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2021 sammanträder Enköpings kommunala pensionärsråd på Linbanegatan 12 den 3 februari, 24 mars, 5 maj, 15 september, 27 oktober och 8 december.

Påverka och få insyn

Enköpings kommunala natur- och friluftsråd arbetar för ett förbättrat friluftsliv för kommunens invånare och föreningar. Rådet består av en ordförande, åtta ledamöter och två ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2021 sammanträder Enköpings kommunala natur- och friluftsråd den 1 mars, 10 maj, 6 september och 22 november.

Påverka och få insyn

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktions­nedsättningar. Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Påverka och få insyn

TIllgänglighetspriset

Från och med 2018 delar Enköpings kommun ut ett årligt tillgänglighetspris. Det ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

Nominera din kandidat till tillgänglighetspriset 2022

Nominera din kandidat senast den 31 januari 2022, antingen via mejl eller post till Enköpings kommunala tillgänglighetsråd.

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se

Postadress:

Kommunala tillgänglighetsrådet
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skriv vem eller vilka du nominerar, varför du nominerar din kandidat och vilka förbättringar kandidaten gjort för tillgängligheten. Skriv också ditt eget namn och telefonnummer, så vi kan kontakta dig.

Tillgänglighetspriset delas ut den 22 mars i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolagsform där kommunen är ensam ägare eller delägare. Varje bolag har en egen styrelse som består av kommunpolitiker.

Enköpings kommun har tre kommunala bolag, Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB), AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och ENA Energi AB (ENAE).

Vissa delar av verksamheten bedrivs som förbund med andra kommuner. Kommunalförbunden styrs av en så kallad direktion där kommunpolitiker från de medverkande kommunerna ingår.

I Enköpings kommun finns två kommunalförbund:

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Tidigare kallades räddningstjänsten för brandförsvar eller brandkår.

I Enköping och Håbo finns brandstationer i Enköping, Bålsta, Örsundsbro, Fjärdhundra, Skokloster och Veckholm. På Arnö och Bryggholmen finns brandvärn.

Dygnet runt finns 28 personer i beredskap för att rycka ut om en olycka inträffar.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är gemensam för Enköping och Håbo. Förbundet ska fullgöra kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Förbundet handlägger även tillstånd och är tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vafab miljö

Det är VafabMiljös kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Kommunalförbundet VafabMiljö styrs av en så kallad direktion som består av ledamöter från de kommuner som är med.