Kommu­nala natur- och friluftsrådet

Enköpings kommunala natur- och friluftsråd arbetar för ett förbättrat friluftsliv för kommunens invånare och föreningar.

Rådet består av en ordförande, åtta ledamöter och två ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Vanliga frågor

Vad betyder KFR?

KFR är en förkortning av Enköpings kommunala natur- och friluftsråd.

Fördjupning