Barn som far illa - oros­anmälan och stöd

Gör en orosanmälan om ett barn far illa. Vi erbjuder också stöd till barn som har föräldrar som har problem eller är skilda. Vi anordnar även vuxendvandringar.

Hitta på sidan

Barn och unga som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro.

Som privatperson kan du kan välja att vara anonym när du gör en oros­anmälan.

Enligt socialtjänstlagens kapitel 14 ska alla som jobbar med barn och ungdomar, till exempel inom hälso- och sjukvård, skola, fritidsgård och polis, anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa. Det kan också handla om misstanke om brottslighet eller drogmissbruk.

Om du vill göra en orosanmälan fyller du i vår blankett och skickar in den till kommunen.

När vi får in en orosanmälan

När vi får en orosanmälan gör vi samma dag en skyddsbedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte.

Vi har fjorton arbetsdagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Ibland beslutar vi att inleda en utredning samma dag som vi har fått orosanmälan.

Om vi beslutar att inleda en utredning ska den vara slutförd inom fyra månader.

Vi erbjuder stödgrupper för barn och unga där man får prata med andra som är i samma situation. Det är ofta barn som lever med föräldrar som är skilda, missbrukar eller har psykisk ohälsa.

Vi ses i grupp där du får prata med andra barn i samma situation. Grupperna leds av våra gruppsamordnare. Barn och unga i åldrarna 6–18 år är välkomna. Barnen delas in i grupper där de är jämngamla, till exempel 9–12 år.

Det kostar inget att vara med. Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen och vi har tystnadsplikt, men om vi misstänker att du far illa på något sätt måste vi göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Skilda världar är för dig som är barn till skilda föräldrar. Här får du prata i grupp med andra barn i samma situation tillsammans med våra gruppledare.

Om Skilda Världar

Har dina föräldrar skilt sig? Känns det som om du lever i två skilda världar? Är du ledsen och arg? Eller känner du skuld?

I stödgruppen Skilda Världar får du som är barn till skilda föräldrar möjlighet att i grupp träffa andra barn i samma situation och prata tillsammans med våra gruppsamordnare. Att sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre. Vi riktar oss till dig som är 6–18 år.

Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt tillsammans även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt.

Gruppen träffas vid tio tillfällen. Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar och går igenom olika teman.

Det är kostar ingenting att vara med i Skilda Världar.

Anmäl dig

Ring vår gruppsamordnare för att anmäla dig. Du är också välkommen att ringa om du har frågor.

Telefon: 0171-62 66 61

Hoppet är för dig som är barn till föräldrar i missbruk eller med psykisk ohälsa. Här får du prata i grupp med andra barn i samma situation tillsammans med våra gruppledare.

Om Hoppet

Känns det som att det är ditt fel att mamma eller pappa har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt? Det är det inte. Att få sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre.

I stödgruppen Hoppet får du som är barn till missbrukande föräldrar eller föräldrar med psykisk ohälsa möjlighet att, i grupp, träffa andra barn i samma situation och prata tillsammans med våra gruppsamordnare. Att sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre. Vi riktar oss till dig som är 6–18 år.

Vi fikar tillsammans och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt.

Gruppen träffas vid 10–16 tillfällen. Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar och går igenom olika teman.

Det är kostar ingenting att vara med i Hoppet.

Anmäl dig

Ring vår gruppsamordnare för att anmäla dig. Du är också välkommen att ringa om du har frågor.

Telefon: 0171-62 66 61

För att skapa en trygg och säker utomhusmiljö för barn och ungdomar i Enköping anordnar vi vuxen­vandringar. Anmäl ditt intresse om du vill hjälpa till.

OBS! Under pandemin anordnas inga vuxenvandringar.

Vi vet att vuxennärvaro ger trygghet, därför anordar vi normalt sett vuxenvandringar. För att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna står de arrangerade vuxenvandringarna på paus under pandemin, men vi uppmanar vuxna att ändå röra sig där ungdomarna är.

Det gör du som vuxenvandrare

I vuxenvandringen blir du en del av ett sammanhang, där kunniga vuxna personer rör sig utomhus bland barn och ungdomar på fritiden. Det kan vara ute på stan, utanför fritidsgårdar eller Idrottshuset när det är evenemang där. Du går aldrig ensam. Du ingår alltid i en grupp om minst tre personer.

Utbildning

Du får en grundläggande utbildning i att vara vuxenvandrare så att du kan agera på ett tryggt och säkert sätt. Utbildningen hålls av Enköpings kommun och Polisen.

Schema

Kommunens brotts- och drogsamordnare ansvarar för att schema, tider och ansvar för de anordnade vuxenvandringarna fungerar.

Kontakt och anmälan

Anmäl ditt intresse (vi anordnar ingen vuxenvandring under pandemin) eller ställ frågor till kommunens brotts- och drogsamordnare.

Telefon: 0171-62 50 46

E-post: pia.johnson@enkoping.se