Budget- och skuldråd­givning

Om du har problem eller är orolig över din ekonomi kan du få hjälp av vår budget- och skuldrådgivare. Rådgivningen är gratis och vi har tystnadsplikt.

Detta kan vi erbjuda

Du kan få hjälp med:

  • Att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi kan förändras.
  • Råd om hur du kan sköta dina skulder och vad du behöver göra.
  • Att ta kontakt med fordringsägare och Kronofogden.
  • Information om och hjälp att söka skuldsanering.

Det finns även bra och oberoende information på Kronofogdens webbplats samt på webbplatserna Hallå konsument och Konsumenternas.

Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare

Kontakta oss för att få stöd och rådgivning om din ekonomi. Fyll i formuläret nedan, så återkommer rådgivaren till dig inom tre arbetsdagar.

Via formulär

Hantering av person­uppgifter

De personuppgifter du lämnar här registreras och vidarebefordras till kommunens budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivaren samlar in dem för att kunna kontakta dig och hjälpa dig med ditt ärende, men det är frivilligt vilka uppgifter du väljer att lämna. Personuppgifterna raderas i det här registret när de har skickats vidare till budget- och skuldrådgivaren.

Budget- och skuldrådgivaren sparar dina personuppgifter till dess din fråga är besvarad. Om det blir aktuellt att du och rådgivaren ska träffas, har rådgivaren kvar personuppgifterna för att ha rätt uppgifter om dig. Vid första besöket kommer du att få mer information om hur dina personuppgifter hanteras.

När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Du kan läsa mer om hur kommunledningen hanterar personuppgifter och hur du kontaktar personuppgiftsansvarig på enkoping.se/personuppgifter.

Via telefon eller e-post

Du kan även ringa och få stöd och rådgivning rörande din ekonomi via vår budget- och skuldrådgivare.