Nationella prov

Från och med 1 juli 2021 ska nationella prov åter genomföras som vanligt.

Nationella prov på komvux på gymnasial nivå 

I komvux på gymnasial nivå genomförs nationella prov i:

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

Mer information får du från din lärare.

Nationella prov på SFI

Elever som studerar svenska för invandrare (sfi) gör prov i slutet av kurserna:

  • B
  • C
  • D

Mer information får du från din lärare.

Nationella prov för dig som studerar på distans hos Hermods

Nationella prov genomförs på Hermods i Uppsala. Du får kallelse från Hermods. Har du frågor kontaktar du Hermods på e-post: NPdistans@hermods.se