Studiehjälp och stöd

På Komvux kan du få stöd med handledning och strukturering. Dels i Studiehallen, dels i våra två studios.

Studiehallen på plan 4

På plan 4 finns en stor studiehall med platser för enskilda studier, studier i grupp samt arbete på dator.

Här kan du också få handledning av lärare. Lärarna hjälper dig gärna att lägga upp en planering för dina studier, hitta rätt i Teams, förstå vad du ska göra, hitta en bra studieteknik, med mera.

Studiehallen är bemannad av lärare måndagar till fredagar, förutom vecka 2, 3 och 12. Du kan se vilken lärare som är där vilket pass genom att titta på schemat för sal B417 eller genom att klicka på länken nedan:

Schema med tider och lärare i studiehallenPDF

Välkommen till studiehallen - kom när du vill!


Studios - sal B419 och B405

Studios finns i sal B419 och B405 på plan 4.

Där finns plats för dig som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Det spelar ingen roll vad dina behov är och du behöver inte ha en diagnos eller utredning för att få hjälp.

Här träffar du specialpedagogerna Dan Viberg och Ann Frederiksen. Du kommer även i kontakt med dem på telefon (0171-62 59 15) eller med ett mail till dan.viberg@enkoping.se eller ann.frederiksen@enkoping.se. Det går också bra att prata med din lärare, som kan hjälpa dig att förmedla kontakt med specialpedagogerna.

Du får möjlighet till enskild handledning efter behov, kan få pedagogiskt stöd och hjälp med studieteknik. Det finns hjälpmedel att tillgå, till exempel stavnings- och lässtöd i dator. Om du har svårigheter vid prov kan du få skrivhjälp och lässtöd även då. Specialpedagogen i Studion har regelbunden kontakt med dina ordinarie lärare så du får en helhet i din utbildning.

Välkommen förbi för att boka en första träff!

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook