Antagning till Komvux

Vuxenutbildningen i Enköping har ansvaret för antagning till SFI, Lärvux samt grundläggande och gymnasiala kurser som finns i Enköping.

Antagningsbesked/kallelse

Antagningsbesked/kallelse skickas ut två veckor innan kursstart. Kallelsen skickas till den e-postadress som du skrev i din ansökan. Ibland hamnar e-post i mappen Skräppost, så kolla i den också.

Du kan själv följa din ansökan genom att logga in i webbansökan igen.

Kolla din ansökan till vuxenutbildningen i Enköping

Kontakt med antagningsenheten

Om du har fått ett e-postmeddelande från antagningsenheten, så svara tillbaka på frågan i det meddelandet.

Om du själv har frågor till antagningsenheten, skicka e-post till antagningsenheten.vux@enkoping.se

Ansökan till annan kommun

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun och vill studera i en annan kommun måste lämna ansökan via Komvux i Enköping för beslut.

Tänk på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun, du kan inte söka till en privat anordnare.

* Ansök på ansökningsformulär/webbansökan i den kommun som anordnar utbildningen. Skriv ut ansökan.

Lämna ansökan, kopior på betyg, personligt brev om varför du söker studier i annan kommun samt kopia av körkort (om du söker en förarutbildning) till Enköpings kommun, UF Komvux Antagningsenheten, 745 80 Enköping.
E-post: antagningsenheten.vux@enkoping.se

Du behöver lämna ansökan till Komvux i Enköping senast tre veckor före ansökningstidens utgång för att vi säkert ska hinna handlägga den och skicka den till den andra kommunen.

När din kompletta ansökan kommit in, beslutar vuxenutbildningen om Enköpings kommun står för utbildningskostnaden.

Sedan skickar vi din ansökan till den andra kommunen. Det är de som ansvarar för att göra antagningen till utbildningen. De kommer sedan att meddela dig om du har antagits till utbildningen.

Folkbokförd i annan kommun

Du som är folkbokförd i annan kommun än Enköping och vill läsa inom vuxenutbildningen i Enköping kan inte söka via webbansökan. Kontakta antagningsenheten genom att skicka e-post till antagningsenheten.vux@enkoping.se. Du får då en pappersansökan att fylla i.

Lämna den sedan till vuxenutbildningen i din hemkommun. De måste godkänna kurserna du har sökt. Din hemkommuns yttrande måste vara oss tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag. Vi kan inte behandla ansökan förrän den är påskriven av din hemkommun.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte använda vår webbansökan. Skicka e-post till Antagningsenheten på adressen antagningsenheten.vux@enkoping.se eller besök receptionen på Komvux för mer information.

Antagningsregler

Läs våra antagningsregler för att få veta mer om behörighet och urval.

Viktigt att tänka på att vi inte behandlar sent inkomna ansökningar, som kommer efter sista ansökningsdag!