Kurser maj-juli 2020

Under period 3 kommer vi att erbjuda några kurser på 5 veckor.
Kurserna pågår den 28 maj till den 1 juli.

Du ansöker genom att använda Bank-ID och logga in i vår webbansökan.

Du kan ansöka mellan den 30 mars och den 30 april. Länk till webbansökan

Orienteringskurser, grundläggande nivå

kurser

innehåll

ansök mellan

Studieteknik, sva, 50 poäng

Du får utveckla ditt läsande och skrivande i flera textgenrer genom olika studietekniker. (för dig med annat modersmål).

30 mars till 30 april

Engelska, 100 p

Vi tränar läsförståelse med olika texter och svårighetsgrader. Vi skriver texter av olika slag och tränar på att prata engelska.

30 mars till 30 april

Naturvetenskap, 100 p

En introduktion till de naturvetenskapliga ämnena eller för dig som behöver repetera grundskolans naturvetenskapliga kurser.

30 mars till 30 april

   

Orienteringskurser, gymnasial nivå

kurser

innehåll

ansök mellan

Digital kompetens, 50 poäng

Grundläggande datorkunskap, om datorprogram och appar i studier och arbete samt informationssökning och källkritik.

30 mars till 30 april

Matematik, 100 p

För dig som studerat matematik tidigare, ev enligt äldre kursplan. Du får en fast grund i de moment som behövs inför vidare studier.

30 mars till 30 april


Orienteringskurser i kurspaket 100 poäng

kurs

innehåll

ansök mellan

Studieteknik sva OCH

Digital kompetens, 100 p

kursinnehåll, se ovan

30 mars till 30 april


Frågor?

Om du är osäker på kursval, fråga en studievägledare på e-post syv.komvux@enkoping.se

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook