Yrkes­utbildningar i Enköping

I Enköping finns det tre yrkesutbildningar med lektioner på dagtid.

Praktisk trädgårds­utbildning

Utbildningen är på gymnasienivå. Förkunskapskrav är att du har betyg i grundskolans svenska/svenska som andraspråk. Utbildningen är på ett år.

Trädgårdsmästar­utbildning

Utbildningen är på yrkeshögskolenivå. Förkunskapskrav är att du har betyg från gymnasiet. Utbildningen är på två år.

Ventilationsingenjör

Utbildningen är på yrkeshögskolenivå. Förkunskapskrav är att du har betyg från gymnasiet. Utbildningen är på två år.