Särskild prövning

Om du saknar betyg i en kurs eller vill höja ditt betyg på en betygssatt kurs, kan du göra en särskild prövning.

Särskild prövning innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplanen och tenterar, i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, till exempel laborationer eller andra praktiska moment. Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden.

Komvux i Enköping erbjuder enbart prövning i de kurser som vi har i vårt kursutbud med lärarledda lektioner. (inte kurserna som du kan läsa på distans).

Du kan inte få studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) när du gör en prövning.

Om du studerar på gymnasiet kan du inte göra prövning inom vuxenutbildningen. Vi hänvisar dig till din gymnasieskola.

Komvux bestämmelser om särskild prövningPDF

Extra prövningstillfälle

I kurserna SVA 1 och SVA 2 kommer ett extra prövningstillfälle att erbjudas i vår.

Anmälningsblankett särskild prövning

Sista dag för anmälan och betalning till denna prövning i sva: 5 april.

Läs mer nedan och under Prövningsinfo i menyn!

Anmälan och betalning

Anmälningsblankett och information om betalning med mera finns att få i receptionen på Komvux. Skicka e-post till expedition.komvux@enkoping.se

Anmälningsblankett särskild prövning

Det är begränsat antal platser per ämne, så anmäl dig i god tid!

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under höstterminen: 31 augusti.
Du kan anmäla dig mellan den 1 augusti och den 31 augusti.

Sista dag för anmälan och betalning till prövning under vårterminen: 31 januari.
Du kan anmäla dig mellan den 1 januari och den 31 januari.

Avgiften för prövningar är 500 kr per kurs.

Avgiften sätts in på postgirokonto 70 727-3, Enköpings kommun, Komvux.
Ange ditt namn och att det gäller prövning + ämne. Exempel: Anna Svensson, prövning engelska 5.

Prövningen är avgiftsfri för dig som läst aktuell kurs inom den kommunala vuxenutbildningen och fått betyget F. Du kan inte göra prövning i en kurs om du samtidigt läser kursen på Komvux.

Betalning ska ske före sista anmälningsdag. Avgiften återbetalas inte.

Efter anmälan

Det är den som ska prövas som har ansvar för att ta kontakt med anvisad lärare för ytterligare information om till exempel lärobok och tid för prövningen.

Vid varje prövning ska den prövande kunna legitimera sig.

Vid styrkt sjukdom eller annan särskild omständighet, kontakta rektor. Din prövning kan då flyttas fram en gång, till nästa prövningstillfälle.

Kom ihåg att meddela skolan om du inte ska genomföra prövningen.

Betyg

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till dig.

Vi skickar in betyg till antagningens betygsdatabas ett par dagar före sista kompletteringsdag.


Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook