Prövning i sva

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Nedan kan du läsa om hur du förbereder dig inför prövningen i ämnet.

Prövning - Grundläggande sva

Delkurs 2, 3 och 4

En prövning innebär att du studerar utan lärarstöd.

Tid och plats för prövning samt mer detaljerad information om prövningens innehåll
meddelas av ansvarig lärare efter att prövningsanmälan har godtagits och avgiften betalats.

Prövningen bedöms utifrån Skolverkets mål och kunskapskrav för respektive kurs.
Länk till Skolverkets information om innehåll och krav

För att klara prövningen och få kursbetyget måste du få minst godkänt resultat (betyget E) i prövningens samtliga delar. Det innebär att du måste klara alla uppgifter och prov som ingår i prövningen.

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del samt läsförståelse och innehåller både inlämningsuppgifter och prov på plats vid olika tillfällen.

Prövning - SVA1 och SVA2

En prövning innebär att du studerar utan lärarstöd.

Tid och plats för prövning samt mer detaljerad information om prövningens innehåll
meddelas av ansvarig lärare efter att prövningsanmälan har godtagits och avgiften betalats.

Prövningen bedöms utifrån Skolverkets mål och kunskapskrav för respektive kurs.

Länk till Skolverkets mål och kunskapskrav för SVA1 och SVA2

För att klara prövningen och få kursbetyget måste du få minst godkänt resultat (betyget E) i prövningens samtliga delar. Det innebär att du måste klara alla uppgifter och prov som ingår i prövningen.

Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller både inlämningsuppgifter och prov på plats vid 2-3 olika tillfällen. Innehållet skiljer sig åt beroende på om du gör prövningen i SVA1 eller i SVA2.

Nationella provet ingår i prövningen i kursen SVA1.