Studievägledning

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun kan boka tid med en studie- och yrkesvägledare (SYV) på Komvux. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden. 

Boka tid för samtal - via telefon

Tillfälliga åtgärder för att förhindra smittspridning

På grund av risk för smittspridning har studie- och yrkesvägledningen stängt för besök. Behöver du komma i kontakt med oss ber vi dig i första hand att mejla på: syv.komvux@enkoping.se
Har du inte möjlighet att mejla går det bra att ringa oss på telefonnummer 0171-627250.

Våra telefontider är:

  • Måndagar klockan 13.15 - 14.15
  • Onsdagar klockan 11 - 12 (från vecka 34 ändras denna tiden till torsdagar klockan 13.15-14.15)

Precis som tidigare kan du boka tid hos studie- och yrkesvägledarna genom vårt bokningssystem.
Observera: Studie- och yrkesvägledaren ringer upp dig på din bokade tid. Studie- och yrkesvägledarna kommer behöva se dina betyg för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Du kan scanna in dina betyg och skicka dem till syv.komvux@enkoping.se eller lämna dina betyg i brevlådan utanför receptionen på Korsängsgatan 12, plan 2.

Boka telefontid

OBS! Använd bokningsverktyget med webbläsaren Chrome eller Microsoft Edge. Det funkar inte med Internet Explorer

  • Har du istället behov av att träffa en studievägledare på plats på Komvux? Skicka mejl till syv.komvux@enkoping.se eller ring på telefontiderna som du ser här ovanför, och tala om att du vill träffas på skolan. Rådande situation i samhället gör att vi behöver prioritera vilka som har behov av ett fysiskt vägledningssamtal, övriga rekommenderas att boka in ett vägledningssamtal via telefon- vilket görs på länken ovan.

Vilken tid ska jag boka?

Vägledningssamtal 45 minuter
Ett vägledningssamtal är ett längre samtal. Vi pratar om dina intressen och egenskaper för att komma fram till ett passande studie- och yrkesval för dig. Få hjälp med att hitta information, yrken och behörighetskrav.

Planering för slutbetyg/ gymnasieexamen 45 minuter
Om ditt mål är att få ett examensbevis eller läsa in för att få ett slutbetyg är det viktigt med en långsiktig planering tillsammans med en studievägledare.

Hjälpa till med studieplanering pågående studier 45 min
Om du redan studerar, men är osäker vilka kurser du ska välja här näst bokar du en tid med våra studievägledare. Eller när du har gjort en webbansökan och Antagningsenheten behöver mer information om dina studieval bokar du en tid hos studievägledarna så hjälper de dig.

Ansökan till andra kommuner samt övriga yrkesutbildningar 45 min
Om kursen du vill gå inte finns hos oss i Enköping kan du ansöka till en annan kommun. Studievägledarna hjälper dig med ansökan.

Har du inte möjlighet att boka i vårt bokningssystem kontaktar du receptionen.

Avboka tid

Om du inte kan komma på den bokade tiden - ring till Kontaktcenter, telefonnummer 0171-62 50 00 eller skicka e-post till syv.komvux@enkoping.se.

Fråga syv - i receptionen

Ett annat alternativ är att du träffar en studievägledare i receptionen, för kortare frågor.

  • Måndagar klockan 10 - 11 (från den 10 augusti).

Så här kan du förbereda dig inför samtalet

  • Ta med dig betyg och eventuellt andra viktiga handlingar. Studievägledaren behöver se dem för att ge dig rätt hjälp.
  • Skriv gärna ned dina frågor.

Studieplan

Alla som studerar på Komvux har en individuell studieplan. Den ska visa hur du ska ta dig till målet. Det är du själv som sätter målet för dina studier. Studievägledaren kan hjälpa dig med att göra en studieplan. 

Frågor om betyg, ansökan och kursstarter

Vill du beställa betyg och intyg? Få hjälp att ansöka till kurser och utbildningar? Vidimera betyg eller intyg? Eller har du andra enklare frågor kring kurser och kursstarter? Då kan du kontakta vår expedition på expedition.komvux@enkoping.se eller ring 0171-62 53 77. Det går också bra att besöka oss under våra öppettider.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook