Viktig information om Slutbetyg

Har du ett Samlat betygsdokument? Ta chansen nu och läs till ett Slutbetyg. Efter den 1 juli 2021 ersätts Slutbetyget med Gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar.

NY INFO 2020-04-24: Regeringen har beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. Alltså en förlängning med ett år, på grund av den rådande coronakrisen.

  • Du som har läst på gymnasiet när det var betygssystem G-MVG och inte fått en examen har fram till 1 juli 2021 på dig att läsa kurser för att sedan begära ut ett Slutbetyg. Det räcker inte med ett Samlat betygsdokument för att söka till vidare studier.
  • Du som redan har läst på Komvux men inte begärt ut ett Slutbetyg behöver också göra det senast 1 juli 2021 för att kunna ansöka till högskola/universitet eller andra studier.

Varför ta ut ett Slutbetyg?

  • Det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yrkeshögskoleutbildningar.
  • Det är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar vid anställning.
  • Det är en värdehandling i din framtid.

Hur ansöker du? Vilka kurser ska du läsa?

Du ansöker hos Komvux i Enköping. För att du ska läsa rätt kurser, så är det viktigt att du först träffar en studievägledare för planering. Studievägledarna har en gemensam e-postadress: syv.komvux@enkoping.se

Om du studerar på minst halvtid kan studierna finansieras med ersättning från CSN. www.csn.se

Nya regler efter den 1 juli 2021

Efter den 1 juli byter dokumentet Slutbetyg namn, och delvis innehåll, till Gymnasieexamen. Detta innebär att du fortfarande kan använda vissa av dina kurser från ett Samlat betygsdokument i din Gymnasieexamen. Det finns även andra vägar att nå grundläggande behörighet till högskolan. Kontakta studievägledarna om förutsättningarna för dig.

Kontakt

Besöksadress: Korsängsgatan 12
Postadress:
Enköpings kommun, UF Komvux, 745 80 Enköping
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04

Följ oss

Facebook