Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Enköping består av Komvux, Sfi, Lärvux, Vuxenutbildningscentrum och Yrkeshögskolan.

Komvux erbjuder vuxenutbildning för dig som bor i kommunen och vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå. Kurserna har flexibla lärformer för att passa dina behov. Vi erbjuder också utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Vuxenutbildningscentrum (VUC) har också kurser på grundläggande nivå och teoretiska kurser på gymnasial nivå, men de är på distans. VUC har även yrkesutbildningar på gymnasial nivå, vår undersköterske- och barnskötarutbildningen är på distans. Övriga yrkesutbildningar köps från andra kommuner.

Yrkeshögskolan har i dagsläget två utbildningar, Trädgårdsmästarutbildning och Ventilationsingenjörsutbildning.

Under 2017 har Komvux, Lärvux, VUC och Yrkeshögskolan tillsammans haft 1 544 studerande.

Eleverna har studerat inom olika skolformer så här:

  • Komvux 1095 personer
  • Lärvux 15 personer
  • VUC 339 personer
  • Yrkeshögskolan 95 personer.

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12
Telefon Kontaktcenter: 0171-62 50 00
E-postadress: expedition.komvux@enkoping.se
Frånvaro Komvux: franvaro.komvux@enkoping.se
Frånvarotelefonsvarare: 0171-62 54 04