Vuxen­utbildningen

Vuxenutbildningen i Enköping består av Komvux, SFI, Lärvux, Vuxenutbildningscentrum och Yrkeshögskolan.

Komvux erbjuder vuxenutbildning för dig som bor i kommunen och vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå. Kurserna har flexibla lärformer för att passa dina behov. Vi erbjuder också utbildning i svenska för invandrare (SFI) och Komvux som särskild utbildning (Lärvux).

Vuxenutbildningscentrum (VUC) har också kurser på grundläggande nivå och teoretiska kurser på gymnasial nivå, men de är på distans. VUC har även yrkesutbildningar på gymnasial nivå, vår undersköterske- och barnskötarutbildningen är på distans. Övriga yrkesutbildningar köps från andra kommuner.

Yrkeshögskolan har i dagsläget två utbildningar, Trädgårdsmästarutbildning och Ventilationsingenjörsutbildning.

Under 2020 har Komvux, SFI, Lärvux, VUC och Yrkeshögskolan tillsammans haft 1 873 studerande.

Eleverna har studerat inom olika skolformer så här:

  • Komvux, grundläggande och gymnasiala kurser 333 personer
  • SFI (svenska för invandrare) 488 personer
  • Lärvux 8 personer
  • VUC, externa utbildningar 960 personer
  • Yrkeshögskolan 84 personer.