Besöksadress: Korsängsgatan 12

Postadress: Box 921, 745 25 Enköping

Komvux erbjuder vuxenutbildning för dig som bor i kommunen och vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå. En del av våra kurser kan du läsa med distansundervisning. Kurserna har flexibla lärformer för att passa dina behov. Vi erbjuder också utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Utbildningen på Komvux motsvarar den utbildning som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. Utbildningen på Komvux är till exempel mer koncentrerad och antalet undervisningstimmar är färre än i vanliga skolan. Du får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier på Komvux.


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping
Telefon: 0171-62 50 00
E-post: expedition.komvux@enkoping.se

Följ oss

Facebook Komvux