Familje­daghem

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år. Här kan du ansöka om familjedaghem eller se vilka familjdaghem som finns i kommunen. 

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg.  

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem. Du kan önska vilket familjedaghem ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Varför har jag fått en faktura eller en återbetalning på barnomsorgavgiften 2014?

​För att avgiften för ditt barns plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska bli rätt, jämför utbildningsförvaltningen varje år dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Om uppgifterna avviker gör vi en justering. Hushåll som har betalat för låg avgift 2014 kommer att få en extra faktura. Hushåll som har betalat för hög avgift 2014 kommer att få tillbaka pengar.

Om den årliga inkomstjämförelsen

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Är jag garanterad en plats på något av familjedaghemmen som jag har ansökt till?

​Vi är inte skyldiga att erbjuda en plats på något av de familjedaghem som du har ansökt till. Kommunen är endast skyldig att erbjuda en plats inom garantitiden, som är fyra månader. Det är alltså inte säkert att du får en plats på något av familjedaghemmen som du har önskat.

Fördjupning

Relaterat