Kommu­nala finska samrådet

Enköpings kommunala finska samråd är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten i Enköpings kommun.

Rådet består av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontoret.

Vanliga frågor

När sammanträder kommunala finska samrådet?

Under 2016 sammanträder Enköpings kommunala finska samråd 19 februari, 20 maj, 9 september och 20 november.

Vad betyder KFS?

KFS är en förkortning av Enköpings kommunala finska samråd.

Fördjupning